Визначення інвестиційної привабливості корпорації

Ключові слова: корпорація, інвестиції, кредитні ризики, інвестиційна привабливість, формальні та неформальні показники

Анотація

Пояснено ядро концепції корпорації, що надає інформацію про перші коли-небудь створені корпорації. Крім того, підкреслено важливість оцінювання інвестиційної привабливості позичальників серед заходів, спрямованих на зниження кредитних ризиків у практиці діяльності корпорацій-інвесторів, а також представлено важливу систему показників при оцінюванні інвестиційної привабливості. Надійність корпорацій характеризується перш за все тим, наскільки своєчасно вони виплачують кредити. У процесі аналізу привабливості корпорації необхідно визначити місце та роль позичальників у її структурі. Також підкреслено значення плану дій, що пов'язано з оцінюванням інвестиційної привабливості, для привабливості ресурсів, а також звичаїв, пов'язаних з привабливістю ресурсів.

Дані про авторів

M. A. Mammadov, Азербайджанський архітектурно-будівельний університет

Доктор економічних наук, професор

А. М. Aliyev, Азербайджанський архітектурно-будівельний університет

Кандидат економічних наук, доцент

М. М. Badalov, Азербайджанський архітектурно-будівельний університет

Докторант

Sh. I. Alizada, Азербайджанський архітектурно-будівельний університет

Кандидат економічних наук, старший викладач

Посилання

Olypher V.G., Olypher N.A. (2001). Computer networks. Principles, technologies, protocols. St. Petersburg. 672 p.
2. Osovetsky L.G., Nemolochnov O. F., Tverdiy L. V., Belyakov D. A. (2004). Fundamentals of corporate information theory. SPb: SPbGU ITMO.
3. Biyachuev T.A. (2004). Security of corporate networks. SPb: SPb GU ITMO. 161 p.
4. Mammadov M.A. (2008). Program-targeted management in the transition economy. "Kooperasiya" Publishing House.
Опубліковано
2021-09-05
Як цитувати
Mammadov M. A. Визначення інвестиційної привабливості корпорації / M. A. Mammadov, AliyevА. М., BadalovМ. М., Sh. I. Alizada // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (3(82). – С. 69-72. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2367.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ