Інституційне забезпечення інформаційної безпеки України

  • Stanislav Bilko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: інформаційна безпека, інституційне забезпечення, архітектоніка, інституційно-правове забезпечення, інституційно-організаційне забезпечення

Анотація

Актуалізовано проблематику забезпечення інформаційної безпеки України в умовах поглиблення цифрових трансформацій національної економіки як наслідок інформаційно-технологічного розвитку. Обґрунтовано необхідність формування сприятливого регуляторного середовища як базису розроблення ефективних форм реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки. Теоретико-методологічною основою дослідження інституційного забезпечення інформаційної безпеки визначено фундаментальні положення інституціоналізму та неоінституціоналізму. Доцільність використання інституціонального підходу аргументовано ефективністю його інструментарію у процесах формування інституційної архітектоніки й механізму забезпечення інформаційної безпеки. Виконано деталізацію та систематизацію категоріального апарату інституціоналізму, зокрема понять «інститут», «інституції», «інституційне забезпечей та виокремлено в його структурі інституційно-правове та інституційно-організаційне забезпечення. Проаналізовано інституційно-правове забезпечення з точки зору сформованості законодавчої бази у напрямі забезпечення стану захищеності інформаційного середовища та протидії ризикам і загрозам, спричиненим поширенням негативних інформаційних впливів. Здійснено детальне дослідження інституційно-організаційного забезпечення як системи організацій (органів влади), які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері інформаційної безпеки. На основі використання системного підходу представлено архітектоніку інституційного забезпечення інформаційної безпеки. Доведено, що інституційно-правове й інституційно-організаційне забезпечення інформаційної безпеки з урахуванням взаємозв’язків між суб’єктами становлять інституційне середовище інформаційної безпеки, від ефективності функціонування якого буде залежати рівень забезпечення захисту інтересів громадян, суб’єктів господарювання та держави в цілому як соціальних об’єктів інформаційної безпеки.

Дані про автора

Stanislav Bilko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Аспірант

Посилання

1. Hlushko A., Marchyshynets O. (2018). Institutional provision of the state regulatory policy in Ukraine Journal of Advanced Research in Law and Economics. ASERS Publishing House. Volume 9, Issue 3. Рр. 941–948.
2. Commons J. R. (1931). Institutional Economics American Economic Review. Vol. 21. P. 648–657. Access mode: http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/ econ/ugcm/3ll3/commons/ institutional.txt
3. Nort D. (2000). Institutions, institutional change and the functioning of the economy [trans. from English I.Dziub]. К.: Osnovy. 198 р.
4. Ostrom E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press. P. 51.
5. Haidai T. V. (2006). Institution as a tool of institutional economic analysis. Ekonomichna teoriia. № 2. Рр. 5–64.
6. Varnalii Z. S., Burkaltseva D. D., Saienko O. S. (2011). Economic security of Ukraine: problems and priorities of strengthening. К.: Znannia Ukrainy. 299 р.
7. Onyshchenko S. V. (2016). Institutional support of budget security of Ukraine. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. Vol. 5. С. 31-38.
8. Veblen T. (1918). The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. New York: B. W. Huebsch. 401 p. Access mode: http://oll.libertyfund.org/titles/1657
9. Hodgson G. (2007). What Are Institutions? Voprosy Ekonomiki. (8). Р. 28-48. Access mode: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2007-8-28-48
10. Burkaltseva D.D. (2012). Суб’єктно-інституційне забезпечення економічної безпеки держави. Visnyk Chernivetskoho torhivelno-ekonomichnoho instytutu. Chernivtsi: CHTEI KNTEU. Vol. ІІ (46). Economic sciences. С. 121 – 127.
11. The Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of June 28, 1996 № 254k / 96-VR. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode: http://zakon2.rada.gov.uaЛaws/ show/254к/96-вр
12. 12. On the Concept of the National Informatization Program: Law of Ukraine. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (ІVR), 1998, № 27-28, ст.182.
13. Iarovenko H. M. (2018). A systematic approach to the formalization of the concept of "Information Security". Prychornomorski ekonomichni studii. № 34. С. 239–244.
Опубліковано
2021-09-05
Як цитувати
Bilko Stanislav Інституційне забезпечення інформаційної безпеки україни / Stanislav Bilko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (3(82). – С. 36-41. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2361.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ