Зміни в державному регулюванні ринку страхових послуг України: безпековий аспект.

  • Volodymyr Shcherbakov АТ «Полтава-Банк»
  • Lyudmyla Svystun Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-6472-9381
Ключові слова: ринок фінансових послуг, фінансові установи, економічна безпека, фінансова безпека, державне регулювання, страховий ринок

Анотація

Мета статті полягає у проведенні аналізу змін у державному регулюванні ринку фінансових послуг України в контексті підвищення рівня фінансово-економічної безпеки суб’єктів ринку. Узагальнено способи й параметри регулювання діяльності суб’єктів ринку фінансових послуг. Проаналізовано останні зміни у вітчизняному законодавстві, що стосуються нагляду й регулювання діяльності ринку фінансових послуг, зокрема страхового ринку, з точки зору впливу на рівень економічної безпеки. Визначено, що для ефективної та безпечної діяльності учасників страхового ринку необхідним є врахування рівня розвитку кожного з сегментів в частині можливості виконати підвищені вимоги щодо: розміру і структури капіталу, ліквідності, розкриття структури власності, наявності кваліфікованого управлінського персоналу. Проаналізовано функції НБУ у сфері фінансового нагляду. Увага приділена критеріям прозорості структури власності страхових компаній (репутаційним, реєстраційним, операційним, економічним). Проведено наліз тенденцій розвитку суб’єктів страхового ринку та оцінено наслідки впливу на них передачі наглядових функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Національного банку України. Визначено напрями зміцнення економічної безпеки страхового сегменту фінансового ринку.

Дані про авторів

Volodymyr Shcherbakov, АТ «Полтава-Банк»

Hезалежний директор наглядової ради

Lyudmyla Svystun, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Kандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets: Law of Ukraine (2001). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.
2. On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Improvement of Functions on State Regulation of Financial Services Markets: Law of Ukraine (2019). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66723.
3. Explanatory note to the Draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Improvement of Functions on State Regulation of Financial Services Markets". Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66723.
4. Regulations on requirements for the ownership structure of financial service providers: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine (2021). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0030500-21#Text.
5. Biriuk S.O., Burmaka, M.O., Zvieriakov M.I. (2008). Derzhavne rehuliuvannia rynku tsinnykh paperiv (zapytannia ta vidpovidi): navch. posib. [State regulation of the securities market (questions and answers): a textbook]. Odesa. 480р.
6. Varnalii Z.S. (2020). Ekonomichna ta finansova bezpeka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii. [Economic and financial security of Ukraine in the context of globalization]. Kyiv: Znannia Ukrainy, 2020. 423p.
7. Mishchenko V. I. (2010). Pidvyshchennia efektyvnosti rehuliuvannia ta nahliadu za finansovym sektorom v Ukraini [Improving the efficiency of regulation and supervision of the financial sector in Ukraine]. Bulletin of the NBU. № 8. Pp. 4-10.
8. Naumenkova S.V., Mishchenko V.I. (2010). Systemy rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh zarubizhnykh krain: navchalnyi posibnyk. [Systems of regulation of markets of financial services of foreign countries: a textbook]. K.: NBU Research Center, NBU University of Banking. 170 p.
9. Furman V. M., Zachosova N. V. (2015). Suchasni zahrozy ekonomichnii bezpetsi vitchyznianykh finansovykh ustanov (na prykladi bankivskykh ustanov i strakhovykh kompanii). [Modern threats to the economic security of domestic financial institutions (for example, banking institutions and insurance companies)]. Investments: practice and experience. № 16. Pp. 7–11.
10. Overview of the non-banking sector. (2021). Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-traven-2021-roku.
11. Rating of insurance companies of Ukraine. (2021). Retrieved from: https://forinsurer.com/ratings/nonlife
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Shcherbakov Volodymyr Зміни в державному регулюванні ринку страхових послуг україни: безпековий аспект. / Volodymyr Shcherbakov, Lyudmyla Svystun // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (2(81). – С. 86-92. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.2(81).2356.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ