Теоретичні й методологічні основи виробничого логістичного менеджменту

  • Iryna Аmelina Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-3448-4918
Ключові слова: логістика, менеджмент, логістичний менеджмент, фінансовий механізм, логістична структура, принципи, логістична діяльність

Анотація

Розглянуто поняття виробничого логістичного менеджменту як комплексної та комплементарної категорії, зміст якої постійно збагачується. Показано роль виробничого логістичного менеджменту в розвитку діяльності підприємства. Обґрунтовано необхідність вивчення економічно ефективної організації й управління матеріальними потоками в умовах змінного ринкового середовища з використанням основних логістичних принципів. Доведено, що організації та оперативному управлінню матеріальними потоками належить провідна роль в оперативному управлінні організацією, в своєчасній поставці продукції, особливо з метою підвищення ефективності виробництва, пов'язаного з використанням виробничих ресурсів у часі й просторі. Обґрунтовано, що одним із ключових моментів логістичного менеджменту виробничого організації є планування логістичних потужностей. Проаналізовано співвідношення менеджменту підприємства та логістичного менеджменту і підкреслено підпорядковану роль логістичного менеджменту відносно головної мети організації (прискорення руху логістичних потоків). Визначено основні цілі логістичного управління постачанням, збутом та виробництвом. Логістичний менеджмент оптимізує логістичні рішення стосовно варіантів між конфліктуючими цілями на основі критерію мінімуму інтегральних витрат підприємства. Логістичний менеджмент за своєю природою є сукупністю технічних, технологічних, інформаційних і соціально-економічних елементів. Прямі та зворотні зв'язки між ними утворюють складну систему взаємовідносин. Доведено, що виникає потреба у формуванні координаційного центру, який би управляв процесами інтеграції численних матеріальних, інформаційних, трудових і фінансових потоків. Таким центром запропоновано стати підрозділу логістики на підприємстві, діяльність якого спрямована на виявлення, розрахунки, оптимізацію та планування потокових процесів на всіх рівнях. Організовуючи рух матеріалів, інформації, кадрів і фінансів у єдиний процес, центр досягає зниження перебоїв та витрат виробничо-господарської й комерційної діяльності. Логістичний підрозділ підприємства, об'єднуючи в один управлінський комплекс питання матеріально-технічного забезпечення, збуту і транспортного переміщення товарів, набуває значущості, що не поступається виробництву.

Дані про автора

Iryna Аmelina, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Balakrishnan, N., Render, B., Stair, R. and Munson, C. (2017). Chapter 7: Project Management. Managerial Decision Modeling: Business Analytics with Spreadsheets, 4th ed. P. 383–448. Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9781501506208-007
2. Shyshkin, V., Nikolaievska, A. (2019). Design of logistics systems as a composition of effective functioning of enterprise. Management and entrepreneurship: trends of development issues. P. 107–115. Zaporizhzhia, Ukraine.
Available at: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-3/09-08
3. Ballou, R.H. (1995). “Logistics Network Design: Modeling and Informational Considerations”, The International Journal of Logistics Management, 6(2), pp.39–54. Available at: http://dx.doi.org/10.1108/09574099510805332
4. Hlazun, V.V. Logistics Management Ensuring effective activity of agrarian enterprises. Economics and society. 2016. No. 3. P. 171–176.
5. Holovkova, L.S., Holovkova, A.E. Logistics Management in the Corporation Management System. Problems of transport economy. 2013. Issue 6. P. 25–30.
6. Ivasyshyn, N.V., Pilchenko, A.O. Logistics Management as the main factor in the implementation of the corporate strategy of the enterprise. Collection of scientific works of NTU. 2011. No. 24. P. 309–314.
7. Frame, D.J. (2014). “Reconstructing Project Management”, Project Management Journal, 45(1). Available at: http://dx.doi.org/10.1002/pmj.21387
8. Göpfert, I. and Wellbrock, W. (2016). “Innovation management in logistics: an empirical study”, International Journal of Logistics Systems and Management, 25(2), p. 227. Available at: http://dx.doi.org/10.1504/ijlsm.2016.078914
9. Han, H. (2019). “A review and a model for logistics clusters”, International Journal of Logistics Systems and Management, 33(1), p. 73. Available at: http://dx.doi.org/10.1504/ijlsm.2019.10021193
10. Hemamala, K., Banerji, S. and Sahay, M. (2017). “A systems approach to mapping logistics systems performance of small and medium manufacturing enterprises”, International Journal of Logistics Systems and Management, 27(2), p. 164. Available at: http://dx.doi.org/10.1504/ijlsm.2017.083812
11. Judgev, K. (2010). “Project management: the managerial process”, International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 3 No. 4. P. 706–708. Available at: https://doi.org/10.1108/17538371011076145
12. Kuhn, A. and Schmidt, R. (1988). “Simulation of logistic systems”, Logistics World, 1(1), pp.47– 52. Available at: http://dx.doi.org/10.1108/eb007416
13. Larson, D. “Agile Project Management and Data Analytics'', Data Analytics in Project Management, pp.171–192. Available at: http://dx.doi.org/10.1201/9780429434891-10
14. Larson, E.W and Gray, C.F. (2011). Project management: the managerial process, 5th ed., McGraw‐ Hill, 608 pp.
15. Multaharju, S. and Hallikas, J. (2015). “Logistics service capabilities of logistics service provider”, International Journal of Logistics Systems and Management, 20(1), p.103. Available at:http://dx.doi.org/10.1504/ijlsm.2015.065975
16. Mykytiuk P.P. (2014). Upravlinnia proektamy [Project management], Ternopil, Ukraine (in Ukrainian).
17. Schwalbe, K. (2004). “Project Management Techniques”, The Internet Encyclopedia. Available at: http://dx.doi.org/10.1002/047148296x.tie145
18. Söderlund, J. (2004). “Building theories of project management: past research, questions for the future”, International Journal of Project Management, 22(3), pp. 183–191. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/s0263-7863(03)00070-x
19. Turner, R.J. (1996). Project management: A managerial approach. International Journal of Project Management, 14(3), p.188. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/0263-7863(96)88306-2
20. Posylkina, O.V., Khromykhm A.H. (2013) Diahnostyka potentsialu vnutrishnolohistychnoi intehratsii protsesiv na vitchyznianykh farmatsevtychnykh pidpryiemstvakh [Diagnostics of the potential of intra-integration processes in domestic pharmaceutical enterprises]. Farmakom – Pharmacom, No 3, 90–98 (in Ukrainian).
21. Zerniuk, O.V., Ihnatenko, V.O. (2015) Lohistychnyi analiz upravlinnia zbutovoiu diialnistiu promyslovoho pidpryiemstva [Logistic analysis of sales management of an industrial enterprise]. Ekonomika i rehion – Economics and Region, Vol. 54, No 5, 60–65 (in Ukrainian).
22. Telishevska, O.B. (2016) Otsiniuvannia ta diahnostuvannia vytrat na lohistychno-postachalnytsku diialnist pidpryiemstv za mistsiamy yikh vynyknennia ta protsesamy lohistychno-postachalnytskoho upravlinnia [Assessing and diagnosing the costs of logistics activities of enterprises at their places of origin and processes of logistics management]. Ekonomika: realii chasu – Economics: the realities of time, Vol. 26, No. 4, 176–183. Available at: http://economics.opu.ua/files/archive/ 2016/n4.html (in Ukrainian).
23. Kolos, I. (2018) Diagnostics in the lean management system of industrial enterprise. Technology audit and production reserves, Vol. 40, No. 2/4 (40), 19–23.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
АmelinaIryna Теоретичні й методологічні основи виробничого логістичного менеджменту / АmelinaIryna // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (2(81). – С. 52-63. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.2(81).2289.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ