Гастрономія як фактор формування конкурентних переваг послуг пізнавального туризму

  • Iryna Chernysh Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-6565-5292
  • Viktoria Makhovka Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-7985-7792
  • Nataliia Maksimeiko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: туризм, гастрономія, гастрономічний туризм, гастрономічна подорож, кулінарія, гастротуризм, відпочинок, фудтуризм

Анотація

Досліджено особливості гастрономії як фактору формування конкурентних переваг послуг пізнавального туризму. Визначено, що гастрономічні послуги використовуються у багатьох сферах туризму та дозвілля, зокрема у формі послуг харчування під час подорожі, а також як окрема мета подорожі для пізнання кухні певного міста або регіону, країни в цілому. З’ясовано основні підходи до визначення сутності поняття «гастрономічний туризм». Зазначено, що його необхідно розуміти як невід’ємну складову будь-якої поїздки чи подорожі. Гастрономічний туризм являє собою спеціалізований вид туризму, пов’язаний з ознайомленням з історією, технологією та культурою споживання національних страв і продуктів, а також навчанням і підвищенням рівня професійних знань у сфері кулінарії. У результаті дослідження було визначено основні складові гастрономічного туризму, які характеризують його зміст як вид пізнавального туристичного дозвілля: культурне споживання; самоосвіта; неформальне спілкування; задоволення гастрономічних потреб;  пізнавальна діяльність тощо. Проаналізовано основі види гастрономічного туризму за різними класифікаційними ознаками. Складова кулінарної діяльності в соціокультурному житті людини виражається у враженні, емоції, стані, що охоплюють туриста під час відпочинку. На основі цих реакцій турист переусвідомлює, відчуває, осмислює кулінарні особливості, дає оцінку гастрономічним особливостям місцевості й наданим послугам харчування. Перспективами подальших досліджень є визначення потенційних напрямів розвитку гастрономії у сфері туризму, підвищення її якості та сервісу з урахуванням потреб сучасних споживачів туристичного продукту.

Дані про авторів

Iryna Chernysh, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор економічних наук, професор

Viktoria Makhovka, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат економічних наук

Nataliia Maksimeiko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Студентка

Посилання

1. Busigin, A. P. (2008). Kak organizovat' kulinarnyj turizm? Gostinichnyj i restorannyj biznes – Hotel and restaurant business, 2, 74-76 [in Russian].
2. Global Report on Food Tourism. (2012). World Tourism Organization (UNWTO). Retrieved from https://www.slideshare.net/david20/unwto-globalreport-on-food-tourism. [in English].
3. Basiuk, D. I. (2012). Innovatsiinyi rozvytok hastronomichnoho turyzmu v Ukraini [Innovative development of delicacy tourism in Ukraine]. Naukovi pratsi NUKhT – Scientific works of National university of food technologies, 45, 128-132 [in Ukrainian].
4. Kuklina, T. S. Hastronomichnyi turyzm na turystychnomu rynku Ukrainy. Retrieved from http://www.sworld.com.ua/konfer30/682.pdf/ [in Ukrainian].
5. Ofitsiinyi sait Mizhnarodnoi asotsiatsii hastronomichnoho turyzmu. Retrieved from http://www.worldfoodtravel.org. [in Ukrainian].
6. Rasulova, A. M. (2015). Potentsial restorannoho biznesu u rozvytku hastronomichnoho turyzmu Ukrainy [Restaurant business potential in the development of Ukrainian gastronomic tourism]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 5, 78-83. [in Ukrainian].
7. Steshenko, D. O. Parfinenko, A.O. (2012). Hastronomychniy turism yak chynnyk rozvytku turystychnoi sfery Ukrainy. Р. 239-241. [in English].
8. Hall M., Mitchell R. (2005).Gastronomic tourism: comparing food and wine tourism experiences. Niche Tourism, Contemporary Issues, Trendsand Cases. pp. 89-100. [in English].
9. Rasulova, A. Potentsial restorannoho bisnesy u rozvytku hastronomychnoho turysmu Ukrainy, 2015, 5, 78-83. [in Ukrainian].
10. Scarpato, R. (2002): «Gastronomy as a Tourist Product: The Perspective of Gastronomy Studies». en Tourism and gastronomy (Hjalaguer, A. y Richards, G. eds.), London. Routledge, 51-70. [in English].
11. Rachao, S.; Breda, Z.; Fernandes, C. and Joukes, V. (2019), ‘Food Tourism and Regional Development: A Systematic Literature Review’, European Journal of Tourism Research, volume 21, pp. 33-49. [in English].
12. Kivela, J. and Crotts, J.C. (2006), ‘Tourism and Gastronomy: Gastronomy´s Influence on How Tourists Experience a Destination’, Journal of Hospitality and Tourism Research, volume 30 (3), pp. 354-377, DOI: https://doi.org/10.1177/1096348006286797/. [in English].
13. World Tourism Organization (2019), UNWTO Tourism Definitions, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284420858. [in English].
14. World Tourism Organization (2018), Tourism for Development – Volume I: Key Areas for Action, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284419722. [in English].
15. Yeoman, I. and McMahon-Beatte, U. (2016), ’The Future of Food Tourism’, Journal of Tourism Futures, volume 2 (1), pp. 95-98, DOI: https://doi.org/10.1108/JTF-12-2015-0051. [in English].
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Chernysh Iryna Гастрономія як фактор формування конкурентних переваг послуг пізнавального туризму / Iryna Chernysh, Viktoria Makhovka, Nataliia Maksimeiko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (2(81). – С. 33-40. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.2(81).2286.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>