Детінізація економічних процесів в Україні – головна передумова для розвитку підприємництва

  • Viktoriia B. Vasiuta Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-7469-3968
  • Karyna Klymenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: детінізація, тіньова економіка, рівень тінізації, валовий внутрішній продукт, підприємництво, рейтинг, діджіталізація

Анотація

Висвітлено актуальне питання детінізаціїї економічних процесів в Україні. Зазначено, що високий рівень тінізації негативно впливає на основні макроекономічні показники, спотворюючи їх. Тіньова економіка створює реальну загрозу економічній безпеці країни, негативно впливає на її імідж, конкурентоспроможність, ефективність реформ. У ситуації, що склалася в Україні, детінізація економіки повинна стати пріоритетним напрямом провадження ефективної державної політики. Тіньовий сектор економіки існує в будь-якій країні незалежно від рівня розвитку національної економіки. Проте в одних країнах тіньова економіка перебуває на рівні, що не має суттєвого впливу на економіку, а в інших – згубно впливає на всі соціально-економічні процеси. Саме до другої категорії країн і належить Україна. Проведено аналіз рівня тіньової економіки в країні, охарактеризовано динаміку цього показника. Виділено основні сфери, у яких найбільше можна її спостерігати. Розкрито сутність основних важелів механізму детінізації української економіки. Здійснено моніторинг рейтингів країн світу, визначено місце України. Результати свідчать про несприятливі умови для розвитку підприємництва у державі, що підтверджується переважною кількістю показників. Зазначено, що основним пріоритетним напрямом провадження ефективної державної політики в Україні повинна стати детінізація. Визначено основні заходи детінізації національної економіки. Наголошено на важливості діджиталізації економічних процесів як одному з напрямів детінізаціїї економіки країни. Це підтверджує досвід країн, які вже досягли найбільшого успіху в зменшенні розмірів тіньової економіки.

Дані про авторів

Viktoriia B. Vasiuta, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Kандидат технічних наук, доцент

Karyna Klymenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Здобувач вищої освіти

Посилання

1. Baranov, S.О. (2015). Shliakhy detinizatsii ekonomichnykh protsesiv [Ways for legalization of economic processes] Aspekty publichnoho upravlinnia [Public administration aspects]. No. 7-8, pp. 56-62 [in Ukrainian].
2. Vasiuta, Viktoriia, Vasiuta, Vasyl, & Zhytnyk, Oksana (2020). Tinizatsiia pidpryiemnytstva v Ukraini: prychyny i naslidky [Shadowing the entrepreneurship in Ukraine: reasons and consequences] Ekonomika i Rehion [Economics and Region]. No 2(77), pp. 54-60. Available at: doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2(77).1948 [in English].
3. The level of the shadow economy in Ukraine has exceeded 30%. Available at: https://smida.gov.ua/news/allnews/riventinovoiekonomikivukrainiperevisiv30 [in Ukraine].
4. Rybalchenko, L.V., Ryzhkov, E.V. & Kosychenko, O.O. (2019). Vplyv tinovoi ekonomiky na ekonomichnu bezpeku Ukrainy [The influence of the shadow economy on economic security of Ukraine] Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav [Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs]. No 2, pp. 175-183 [in Ukrainian].
5. Kirzhetska, Mariia & Kirzhetskyi, Yurii (2020). Didzhytalizatsiia ekonomichnykh protsesiv yak napriam detinizatsii ekonomiky Ukrainy [Digitization of economic processes as the direction of ukrainian economy unshadowing] Halytskyi ekonomichnyi visnyk [Halychyna economic journal]. No 1 (62). Available at: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01 [in Ukrainian].
6. The Global Competitiveness Report 2020. Available at: https://tradingeconomics.com/ukraine/competitiveness-index [in English].
7. Global Competitiveness Index. Available at: https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index [in Russian].
8. The Global Competitiveness Index. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 [in Ukrainian].
9. Analytical review «Ukraine's place in the World Bank's Doing Business». Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9cd60d26-fa44-481c-bb2a-1b28c713081f&title =AnalitichniiOgliadmistseUkrainiUReitinguSvitovogoBankudoingBusiness [in Ukrainian].
10. «Doing Business–2020». Available at: https://www.doingbusiness.org/en/data/ exploreeconomies/ukraine [in Ukrainian].
11. The Legatum Institute Foundation. Available at: https://www.prosperity.com/ [in English].
12. Ukraine. World rankings. Available at: https://knoema.com/atlas/Ukraine/topics/World-Rankings?origin=knoema.ru [in English].
13. The Social Progress Index 2020. Available at: https://www.socialprogress.org/?code=UKR [in English].
14. The best and worst countries in the world for quality of life: ranking 2020. Available at: https://internationalinvestment.biz/business/1597-luchshie-i-hudshie-strany-mira-po-kachestvu-zhizni-reyting-2020.html [in Russian].
15. Quality of Life Index 2021. Available at: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings.jsp [in English].
16. Index of Economic Freedom. Available at: https://www.heritage.org/index/ranking?version=602 [in English].
17. Ukraine in the Corruption Perceptions Index 2020. Available at: http://cpi.ti-ukraine.org/#/ [in Ukrainian].
18. Country rating by Basel Anti-Money Laundering Index Available at: https://gtmarket.ru/ratings/basel-aml-index [in Russian].
Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Vasiuta ViktoriiaB. Детінізація економічних процесів в україні – головна передумова для розвитку підприємництва / ViktoriiaB. Vasiuta, Karyna Klymenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (2(81). – С. 15-25. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.2(81).2283.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ