Організаційно-економічні основи розвитку промислового туризму в Дніпропетровській області

Ключові слова: промисловий туризм, туристичне підприємство, туристичні послуги, регіональні програми підтримки, туристична інфраструктура, індустріальна спадщина, інноваційні виробничі технології

Анотація

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених, пов'язані з переосмисленням індустріальної спадщини, перспектив розвитку промислового туризму, вивченням індустріального туризму як важливого напряму туристичної діяльності в промислових регіонах; законодавчі та нормативні акти України в цій сфері, матеріали спеціалізованих наукових конференцій і симпозіумів. Установлено, що промисловий туризм є перспективним та ефективним у територіальному аспекті, у зв'язку із цим такий вид туризму пропонується розглядати як пріоритетний напрям регіональної політики як у галузі туризму, так і розвитку промислових підприємств. Розглянуто особливості формування системи організаційно-економічних та інституційних умов і факторів розвитку промислового туризму в Дніпропетровській області. Вивчено регіональні концепції, цільові програми, проєкти з питань формування та розвитку промислового туризму в Дніпропетровській області. Обґрунтовано і розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення державного управління, стимулювання й підтримки розвитку промислового туризму в регіоні з урахуванням його взаємодії з іншими підсистемами сфери туризму. Сформульовано практичні рекомендації щодо формування ефективної організаційної та інституційної системи розвитку промислового туризму, що включають у себе прийняття комплексної регіональної програми розвитку промислового туризму, створення системи інтегрованого управління розвитком промислового туризму на регіональному та муніципальному рівнях. Отримані результати дослідження є основою для організаційно-економічного розвитку промислового туризму, здатного підвищити конкурентоспроможність як туріндустрії регіону, так і підприємств, що пропонують промислові тури.

Дані про автора

Liudmyla Bondarenko, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Kандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Andrade M. (2018). Theoretical and methodological model for the study of social perception of the impact of industrial tourism on local development, Soc. Sciences, 7 (11). Available at: https://www.mdpi.com/2076-0760/7/11/217/htm
2. Bujok P. (2015). Industrial tourism in the context of the industrial heritage, Year VIII, pp. 81-93. Available at: http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-1-2015/7_174_Porzer.pdf
3. Chow Hsueh-wen. (2017). Building brand equity through industrial tourism, Asia Pacific Management Review, pp. 70-79. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1029313215300257
4. Lee Cheng-Fei. (2015). An investigation of factors determining industrial tourism attractiveness on local development, Sage journals. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1467358415600217
5. Melnychenko O.M., Shvedun V. O. (2017). Osoblyvosti rozvytku industrii turyzmu v Ukraini: monohrafiia [Features of the tourism industry in Ukraine: a monograph]. Kharkiv: NUTSZU. 153 p. Available at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/2195/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD_2017.pdf [in Ukrainian]
6. Novyny turyzmu v Ukraini. Ukrainskyi turystychnyi portal [Tourism news in Ukraine. Ukrainian tourist portal]. Available at: http: // www.turkraina.info [in Ukrainian]
7. Otgaar A.H.J. (2010) Industrial Tourism: where the public meets the private. Available at: https://repub.eur.nl/pub/21585/
8. Otgaar A.H.J. (2012). Towards a common agenda for the development of industrial tourism, Tourism Management Perspectives, Vol. 4, pp. 86–91. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211973612000505
9. Promyslovyi turyzm. Ukrainska asotsiatsiia aktyvnoho ta ekolohichnoho turyzmu [Industrial tourism. Ukrainian Association of Active and Ecological Tourism]. Available at: http: //uaeta.org. [in Ukrainian]
10. Rozvytok turyzmu u Dnipropetrovskii oblasti na 2014–2022 roky [Development of tourism in the Dnipropetrovsk region for 2014–2022]. Available at: http://212.3.96.115/decisions/42/1078 [in Ukrainian]
11. Sorochan V.O. (2015). Analiz svitovoho rynku promyslovoho turyzmu [Analysis of the world market of industrial tourism], Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, Vyp. 12, pp. 125–126. [in Ukrainian]
12. Stratehiia rozvytku Dnipropetrovskoi oblasti na period do 2020 roku [Development strategy of Dnipropetrovsk region for the period up to 2020]. Available at: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2015/06/Plan-realizatsiyi-Strategiyi-rozvitku-Dnipropetrovskoyi-oblasti-na-period-do-2020-roku.doc [in Ukrainian]
13. Stratehiia aktyvizatsii turystychnoho potentsialu m. Dnipro na 2018-2027rr. [Strategy for activating the tourist potential of the city of Dnipro for 2018–2027]. Available at: https://dda.dp.ua/wp-content/uploads/2017/12/17_27.pdf [in Ukrainian]
14. Sumatokhina I.M., N.M. Duk (2012). Vykorystannia industrialnoi spadshchyny Dnipropetrovskoi oblasti u turyzmi [Use of the industrial heritage of Dnipropetrovsk region in tourism], Dnipropetrovshchyna turystychna: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 80-richchiu Dnipropetrovskoi oblasti. Dnipropetrovsk: Innovatsiya, pp. 30–36. [in Ukrainian]
15. Szromek A. R., Herman K. (2019). A business creation in post-industrial tourism objects: Case of the industrial monuments route, Sustainability, 11 (5), 1451. Available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/5/1451
16. Tury po Ukraini. KrainaUA [Tours in Ukraine. CountryUA]. Available at: http://kraina-ua.com
17. Zavialova M. V., Skrynko N. V. (2015). Industrialnyy turyzm: rehionalnyi aspekt [Industrial tourism: regional aspect], Efektyvna ekonomika, 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4066 [in Ukrainian]
Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Bondarenko Liudmyla Організаційно-економічні основи розвитку промислового туризму в дніпропетровській області / Liudmyla Bondarenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (2(81). – С. 26-32. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.2(81).2282.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА