Документальне оформлення придбання паливно-мастильних матеріалів підприємством

Ключові слова: паливно-мастильні матеріали, талони, відомості, паливні картки, літрові картки, документальне оформлення обліку

Анотація

Визначено порядок документального оформлення операцій з надходження паливно-мастильних матеріалів на підприємство внаслідок їх придбання через стаціонарні пункти на виробничих дільницях та через сторонні автозаправні станції з різними формами розрахунків. З’ясовано, що підприємства отримують паливно-мастильні матеріали на підставі договорів, укладених з автозаправними станціями, де зазначається марка, вид пального, його ціна, момент переходу права власності, спосіб одержання, місце одержання пального. Установлено, що на здійснення і відображення в обліку  придбання паливно-мастильних матеріалів впливає спосіб заправлення автомобільного транспорту: через автозаправні станції чи стаціонарні пункти на виробничих дільницях підприємства. Документальне оформлення заправлення автомобільного транспорту через стаціонарні пункти на виробничих дільницях підприємства відбувається подібно до оформлення руху виробничих запасів. Документальне оформлення заправлення автомобільного транспорту через автозаправні станції залежить від виду розрахунків (готівкою або безготівковим шляхом) та їх форми (відомості, талони, паливні картки). Придбання паливно-мастильних матеріалів за безготівковим розрахунком без використання талонів для відпуску палива на автозаправній станції відбувається за відомостями. Особливість відпуску палива за талонами полягає в обмеженні їх дії певним строком. Встановлено, що сучасним  засобом розрахунків за придбане паливо є літрові та грошові паливні картки, а також банківські платіжні картки. Розроблені схеми документообігу за операціями з надходження паливно-мастильних матеріалів при заправленні автомобільного транспорту через стаціонарні пункти на виробничих дільницях підприємства й через сторонні автозаправні станції у випадку використання відомостей, талонів, паливних грошових та літрових карток можуть бути використані для вдосконалення організації обліку паливно-мастильних матеріалів на підприємстві.

Дані про авторів

Olena Koba, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент

Lyudmyla Svystun, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Kravchenko, O. V., & Pasternak, Ya. P. (2020), “Organization of the Primary Accounting of the Manufacturing Inventories and the Features of Their Reflection in the Accounting Policy of the Enterprise”, Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, vol. 1, no. 3, pp. 77-83. doi: 10.18371/ fcaptp.v1i32.200330
2. Lucchese, M., & Carlo, F. Di (2020), “Inventories Accounting under US-GAAP and IFRS Standards”, The Differences That Hinder the Full Convergence. International Journal of Business and Management, vol. 15, no. 7, pp. 180–195. doi: 10.5539/ijbm.v15n7p180. [in English].
3. Murashko T. (2016), “Purchase of fuel by cards”, Ofitsiino pro podatky, no. 46 (903), available at: http://www.visnuk.com.ua/ ru/publication/100003579-pridbannya-palnogo-za-kartkami (Accessed 1.12.2020).
4. Karpova V. (2016), “Fuel at the enterprise”, Bukhhalterskyi tyzhden, no.17. available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/bn/2016/april/issue-17/article-17408.html (Accessed 1.12.2020).
5. Olkhovyk O. (2019). “Refuel with coupons and fuel cards: what's on record?”, Podatky ta bukhhalterskyi oblik, no. 64(2292). pp. 10–13.
6. “Features of writing off fuel and lubricants on coupons” (2018), Interaktyvna bukhhalteriia, no 85. available at: https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/8402 (Accessed 1.12.2020).
7. Omelnytska Z. (2019), “Fuel accounting”, available at: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-uchet-gsm (Accessed 1.12.2020).
8. Onyshchenko V. (2020), “Write-off of fuel at the enterprise”, available at: https://www.golovbukh.ua/article/7625-spisannya-paliva-na-pdprimstv (Accessed 1.12.2020).
9. “Practical aspects of fuel accounting in the enterprise” (2019), available at: https://devisu.ua/uk/stattia/praktichni-aspekti-obliku-palnogo-na-pidprimstvi (Accessed 1.12.2020).
10. "Accounting for fuel and lubricants at the enterprise. How to automate the write-off of fuel and lubricants on waybills? (2019), available at: https://rubryka.com/2019/12/05/oblik-pmm-na-pidpryyemstvi/ (Accessed 1.12.2020).
11. Voronaia N, Nesterenko M., Chernyshova N. (2019), “Car operation”, Podatky ta bukhhalterskyi oblik, no. 67, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2019/august/issue-67/article-66192.html (Accessed: 1.12.2020).
12. Varenyk O., Marchenko V. (2013, “Organization of accounting for fuel card payments”, Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, no. 4 (24), pp. 120-124.
13. Hladii I.O., Kotseruba N.V. (2018), “Features of documentation of accounting of fuels and lubricants”, Podilskii naukovyi visnyk, no. 4, pp. 34-41.
14. Zdyrko N.H. (2019), “Improving the methodological support of fuel accounting at the enterprise”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, no. 35, pp. 111-118.
15. Ministry of Fuel and Energy of Ukraine, Ministry of Economy of Ukraine, Ministry of Transport and Communications of Ukraine, State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy (2008), “Instruction on the procedure for receiving, transporting, storing, releasing and accounting for oil and oil products at enterprises and organizations of Ukraine: order of the Ministry of Fuel and Energy of Ukraine, Ministry of Economy of Ukraine, Ministry of Transport and Communications of Ukraine, State Committee of Ukraine for Technical Regulation and consumer policy of May 20, 2008 № 281” / available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0805-08. (Accessed 1.12.2020).
16. Koba O. (2020), “Organization of fuel and lubricants accounting materials at the enterprise”, A young scientist, no. 12, pp. 127-131, available at: file:///C:/Users/Admin/Downloads/%E2%84%9612(88)%20-%20online%20(1).pdf
Опубліковано
2021-03-25
Як цитувати
Koba Olena Документальне оформлення придбання паливно-мастильних матеріалів підприємством / Olena Koba, Lyudmyla Svystun // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (1(80). – С. 106-112. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.1(80).2245.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ