Маркетинговий аналіз каналів збуту органічної продукції

  • Iryna Chychkalo-Kondratska Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-3123-841X
  • Iryna Novytska Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-7068-8320
Ключові слова: органічна продукція, канали збуту органічної продукції, маркетингові стратегії, маркетингова діяльність

Анотація

На сучасному етапі розвитку ринку органічної продукції забезпечення її ефективного збуту набуває особливого значення. Саме вдосконалення збуту органічної продукції серед виробників у регіонах та ефективна організація обміну й товарного обігу, оптимальна їх територіальна організація є найважливішими чинниками стабілізації органічного виробництва та важливою передумовою насичення продовольчого ринку країни, джерелом задоволення щоденних потреб населення у споживанні екологічно чистих продуктів харчування. Основу дослідження становлять фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці українських і зарубіжних учених з питань вдосконалення збуту органічної продукції. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, сучасні концепції організації та управління каналами збуту органічної продукції, загальнонаукові прийоми і методи, зокрема: абстрактно-логічний; історико-економічний; статистико-економічний; системно-структурний. У роботі використаний системний підхід, який полягає у комплексному дослідженні каналів збуту органічної продукції. Розглянуто різноманітні джерела збуту органічної продукції, їхні переваги та недоліки. Наведено розподіл різних каналів збуту органічної продукції в розвинутих європейських країнах. Приділено увагу мотиваційним факторам здійснення купівлі органічної продукції у різних точках продажу й запропоновано впровадження конкретних маркетингових заходів для суб’єктів агропродовольчої системи на ринку органічних продуктів.

Дані про авторів

Iryna Chychkalo-Kondratska, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, професор

Iryna Novytska, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

аспірантка

Посилання

1. Shkuratov O. I., Chudovska V. A., Vdovichenko A. B. (2015). Organic agriculture: ecological and economic imperatives of development. Kyiv: DIA. 248 p.
2. Borovyk T. V. (n. d.). Marketing support of the market of organic products in terms of economic transformation. Retrieved from: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.1/024.pdf
3. Shevchenko M. (2008). Development of marketing activities in the agrarian market system. Economist. No 9. p. 28-30.
4. Soloviov I. O. (2008). Agromarketing: system methodology, implementation of the concept: monograph. Kherson: Oldy-plus. 344 p.
5. Byra А.S., Kovalchuk S.V. (2012). Problems of marketing management in modern business conditions. Bulletin of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. No 4. T. 3. p. 290-294.
6. Berezhna Yu. S. (2010). Sales channels of organic products: international aspect and domestic practice. Bulletin of Khmelnytskyi National University. No 4. T. 4. p. 198-202.
7. Yakubovska N. V. (2011). Development of agromarketing as a basic concept of market activity of agricultural enterprises. Bulletin of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. No 3. p. 180-183.
8. Lazarenko V.I. (2019). Marketing analysis of the organic market of agro-food products in the EU and Ukraine. Economics of agro-industrial complex. No 5. p. 106.
9. Orhanika v Ukraini [Organic in Ukraine]. (2013). Federatsiia organichnoho ruhu Ukrainy. Retrieved from: http://organic.com.ua [In Ukrainian].
10. Organіchne vyrobnytstvo: maie shans podolati holod і hlobalne poteplіnnia [Organic production: it has a chance to overcome hunger and global warming]. (2013). Ukrainskyj orhanik zhurnal “Organic UA”. Retrieved from: http://organic.ua [In Ukrainian].
11. Shkuratov, O.I. (2012). Vykorystannia instrumentiv ekolohichnoho marketynhu v hospodarskii diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Use of environmental marketing tools in economic activity of agrarian enterprises]. Kyiv: “IESP NANU” [In Ukrainian].
12. Kovtunenko N. (2014). Sales channels for organic products. Goods and markets. No 1. p. 26-36.
13. Krasnorutskyi O. O. (2013). Principles of construction of sales systems and distribution of products of agricultural enterprises. Bulletin of Kharkiv V.V. Dokuchaev National Agrarian University. Ser.: Economic Sciences. No 5. p. 56-66.
14. Kucher O. V., Hoffman M.O. (2015). Formation of principles of marketing sales policy of enterprises. Bulletin of the Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogienko. Economic sciences. Vyp. 10. p. 174-178.
15. Rossokha V. V. (2016). Management of economic activity of agrarian enterprises and its sales policy. Economics of agro-industrial complex. No 8. p. 71-79.
16. Terentieva N. V. (2016). Principles and functions of sales. Bulletin of Zaporizhia National University. No 1 (29). p. 127-138.
17. Kovalchuk S. V., Zaburmekha E. M. (2017). Digital marketing technologies in research. Marketing and digital technologies. No 1. p. 34-51.
Опубліковано
2021-03-25
Як цитувати
Chychkalo-Kondratska Iryna Маркетинговий аналіз каналів збуту органічної продукції / Iryna Chychkalo-Kondratska, Iryna Novytska // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (1(80). – С. 55-60. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.1(80).2239.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ