Розвиток управління транспортним забезпеченням за умов євроінтеграції

  • Liudmyla Boldyrieva Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-9147-5524
  • Anastasiia Sydorova Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: логістика, оптимізація, перевезення, розвиток, рухомий склад, транспортні послуги, управління

Анотація

Досліджено транспортну систему України, яка складається  із  транспортної  інфраструктури, власне транспортних засобів та системи управління. Проаналізовано динаміку перевезень вантажів усіма видами транспортних засобів і структуру експорту та імпорту транспортних послуг в Україні. Визначено, що транспорт у системі логістики відіграє подвійну роль: по-перше, він є складовою або компонентом основних функціональних галузей логістики (закупівельної, виробничої, розподільної); по-друге, транспорт є однією з галузей економіки, у якій розвивається й підприємницька діяльність: транспорт пропонує на ринку товарів і послуг свою продукцію – транспортні послуги, за котрі отримує доходи й має прибуток. Визначено, що процес переміщення товарів транспортними засобами характеризується низкою істотних особливостей: відсутністю речової форми; неможливістю зберігання та нагромадження; втіленням у додаткових транспортних витратах, пов’язаних з переміщенням матеріального потоку; прив’язаністю до певного місця, району, регіону (наприклад, до місця, де розташовані шляхи сполучення і є відповідні транспортні підприємства). Доведено, що до транспортної логістики слід віднести завдання, розв’язання яких дозволить оптимізувати як транспортні процеси, так і процеси, пов’язані з ними. Виокремлено напрями розвитку транспортних перевезень в умовах євроінтеграції: поглиблене вивчення попиту з використанням транспортних балансів регіонів; підвищення якості й надійності обслуговування клієнтів; удосконалення  всього  комплексу  вантажно-розвантажувальних  і  складських робіт; надання інформаційних, експедиційних послуг; підвищення рівня договірних відносин; розвиток сервісних послуг; створення підприємств, котрі входили б до складу різних асоціацій, акціонерних товариств, орендних фірм та ін.; створення  посередницьких  фірм  з  постачання  рухомого складу,  матеріально-технічного забезпечення, маркетингу, реклами; поширення використання контейнерів. Доведено, що одним із пріоритетних  завдань України в умовах євроінтеграції є  динамічний розвиток  вітчизняної  транспортної системи за допомогою смарт-технологій.

Дані про авторів

Liudmyla Boldyrieva, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, доцент

Anastasiia Sydorova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

магістрант

Посилання

1. Nyulasziova, M. and Paľova, D. (2020), “Implementing a decision support system in the transport process management of a small Slovak transport company”, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), vol. 16, no. 1, pp. 75–105. https://doi.org/10.7341/20201613
2. Prokudin, G., Chupaylenko, О., Prokudin, О. and Khobotnia, T. (2021), “Management decision support system freight transportation on transport networks”. European Journal of Intelligent Transportation Systems, no. 1(3). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ejits/30032021/7352
3. Prokudin, G., Chupaylenko, O., Prokudin, O., Dudnik, O., Dudnik, A., Svatko, V. (2018), “Application of Information Technologies for the Optimization of Itinerary when Delivering Cargo by Automobile Transport”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no. 2/3 (92). pp. 51–59. http://doi:10.15587/ 1729-4061.2018.128907
4. Gabryelczyk, R. and Roztocki, N. (2018), “Business process management success framework for transition economies”, Information Systems Management, vol. 5(3), pp. 234–253. http://dx.doi.org/10.1080/10580530. 2018.1477299
5. Goel, A. and Irnich, S. (2016), “An exact method for vehicle routing and truck driver scheduling problems”, Transportation Science, vol. 51(2), pp. 1–18. http://dx.doi.org/10.1287/trsc.2016.0678
6. Muchova, M. Paralic, J. and Nemcik, M. (2017), “Using predictive data mining models for data analysis in a logistics company”, Information Systems Architecture and Technology, vol. 26, pp. 61–170. http://dx.doi.org/10.1007/ 978-3-319-67220-5_15
7. Pighin, M. (2016), “Logistic and production computer systems in small-medium enterprises”. In 2016 39th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). IEEE: Opatija, Croatia, pp. 1168–1172. http://dx.doi.org/10.1109/ MIPRO.2016.7522316
8. Hedvall, K. Duboisa, A. and Linda F. (2017), “Variety in freight transport service procurement approaches”, Transportation Research Procedia, vol. 25, pp. 806–823. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.459
9. Topolsek, D. Ciziūnienė, K. and Cvahte Ojstersek, T. (2018), “Defining transport logistics: a literature review and practitioner opinion based approach”, Transport, no. 33(5), pp. 1196–1203. https://doi.org/10.3846/transport.2018. 6965
10. Christopher, M. (2016), Logistics and Supply Chain Management. FT Press. 328 p.
11. Lin, S. C. (2016), “A fuzzy algorithm to evaluate competitive locations for international transport logistics system”, Journal of Marine Science and Technology, no. 24 (2), pp. 125–134. https://doi.org/10.6119/JMST¬015¬0511¬4
12. Komelina, O.V. and Boldyrieva, L.M. (2021) Transportna lohistyka [Transport logistics], National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Poltava, Ukraine.
13. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020) [Transport of Ukraine for 2019: statistical collection], Kyiv.
14. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019) [Ukraine in numbers – 2018: statistical collection], Kyiv.
15. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019) [Statistical bulletin “Exports, imports and transit of goods in Ukraine in 2018”], Kyiv.
Опубліковано
2021-03-25
Як цитувати
Boldyrieva Liudmyla Розвиток управління транспортним забезпеченням за умов євроінтеграції / Liudmyla Boldyrieva, Anastasiia Sydorova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (1(80). – С. 20-25. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.1(80).2234.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ