Оцінювання конкурентоспроможності туристичного підприємства в сучасних умовах

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, туристичне підприємство, туристичні послуги, стратегія, конкуренті переваги, інформація, ринки збуту

Анотація

Розглянуто й виділено проблеми конкурентоспроможності туристичного підприємства як окремого предмета дослідження. Виявлено, що стратегічні зміни останнього часу, які виступають запорукою створення майбутніх конкурентних переваг є результатом забезпечення тривалого розвитку туристичного підприємства у відповідних конкурентних умовах господарювання. Теоретичною й методологічною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і закордонних учених, пов’язані з конкурентоспроможністю як пріоритетним економічним чинником сталого розвитку та функціонування туристичного підприємства в мінливому зовнішньому середовищі, матеріали спеціалізованих наукових конференцій і симпозіумів. Показано, що найгострішою проблемою оцінювання рівня конкурентоспроможності туристичного підприємства виступає дефіцит інформації про конкурентів, що призводить до неповноти аналізу, використання суб’єктивних балових оцінок, високих фінансових та часових витрат на проведення дослідження рівня конкурентоспроможності. Проаналізовано основні конкурентні стратегії підприємства, які дозволяють виграти у боротьбі з конкурентами. Зроблено акцент на необхідності розроблення етапів системності дослідження конкурентоспроможності підприємств туристичної галузі, що дасть змогу охарактеризувати рівень їх конкурентоспроможності навіть в умовах дефіциту інформації. Отримані результати дослідження є основою для наукового обґрунтування процесу управління конкурентоспроможністю туристичних послуг (товару), що виступає однією з підцілей управління конкурентоспроможністю підприємства і має йому підпорядковуватися. Отримані результати дослідження – це підґрунтя для ефективного стратегічного управління розвитком туристичних підприємств, здатного підвищити конкурентоспроможність вітчизняної туріндустрії.

Дані про авторів

Valentyna Shapoval, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та економіки підприємства

Tetiana Herasymenko, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

кандидат геологічних наук, доцент

Lyudmyla Yurchyshyna, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

старший викладач

Посилання

1.Ansoff I. (2009). Strategicheskiy menedzhment [Strategic management] : translation from English / scientific. ed. and foreword L. I. Evenko / I. Ansoff. SPb.: Priter. 344 p.
2.Porter M. (n. d.). Konkurentnaya strategiya: Metodika analiza otrasley i konkurentov [Competitive strategy: Methods of analysis of industries and competitors]. Available at: http://www.rulit.me/books/konkurentnaya-strategiya-metodika-analiza-otraslej-i-konkurentov-read-440454-1.html
3.Branham M. (n. d.). Beyond Customer Satisfaction: Measuring the Components of Competitiveness. Available at: http://www.competjtiueanalysis.com
4.Bagiev G.L.,Bogdanova E.L.(n. d.). Marketing statistics. Available at: http: // www.marketing.spb.ru/read/m9/14
5.Azoev G.L., Chelenkov A.P. (2000). Konkurentnye preimushchestva firmy [Competitive advantages of the firm]. Мoscow: OJSC "Tipografiya "Nowosti". 256 p.
6.Golubkov E.P. (2016). Marketing dlya professionalov [Marketing for professionals]. Moscow: Yurayt. 474 p.
7.Mlotok E. (n. d.). Principles of marketing research of competition in the market. Available at: www.marketing.spb.ru/resd/m3/index
8.Fatkhutdinov R.A., Osovska L.V. (2009). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of competitiveness of the organization]. Kyiv: Kondor. 470 p.
9.Lifits I. M. (2009). Teorija i praktika otsenki konkurentosposobnosti tovarov i uslug [Theory and practice of assessing the competitiveness of goods and services]. Moscow: Jurayt. 464 p.
10.Faskhiev Kh. A. (2014). Kak otsenivat i upravlyat kachestvom i konkurentosposobnostyu tovarov i uslug [As to estimate and operate quality and competitiveness of goods and services]. In: Marketing in Russia and Abroad, No. 3, pp. 67–81.
11.Isaienko V.M., Nikolaiev K.D., Babikova K.O., Biliavskyi H.O., Smirnov I.H. et al. (2014) Stratehiia staloho rozvytku (turystychna haluz) [Strategy for sustainable tourism development]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. 295 p.
12.Tkachenko T. (2009). Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu : monogr. [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities]. Kyiv: KNTEU. 537 p.
13.Diadechko L. (2007). Ekonomika turystychnoho biznesu [Economics of tourism]. Kyiv: Centr uchbovoi literatury. 224 p.
14.Malska M. (2009). Turystychnyi biznes: teoriia ta praktyka: navch. posib. [Tourism industry: Theory and Practice]. Kyiv: Centr uchbovoi literatury. 424 p.
15.Savytska O.P. (2016). Vplyv stratehii rozvytku na efektyvnist diialnosti turystychnykh pidpryiemstv [Impact Development Strategy for the performance of tourism enterprises]. In: Globalni ta natsionalni problemy ekonomiky, No 13, pp. 364–369.
Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Shapoval Valentyna Оцінювання конкурентоспроможності туристичного підприємства в сучасних умовах / Valentyna Shapoval, Tetiana Herasymenko, Lyudmyla Yurchyshyna // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (4(79). – С. 35-42. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.4(79).2162.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ