Моделювання впливу диверсифікації імпорту на ринок природного газу України

  • Vladyslav Ramazanov Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: oцінювання, ефективність механізму, реверсне постачання газу, контракт, транспортування природного газу, енергетична незалежність, економіка

Анотація

Запропоновано інструментарій кількісного оцінювання рівня диверсифікації імпортних джерел та маршрутів постачання природного газу, здійснено оцінку рівня диверсифікації газового ринку України, визначено пріоритетні шляхи підвищення рівня диверсифікації ринку природного газу України в контексті інтеграції до ринку природного газу ЄС. На основі запропонованого концептуально-методичного підходу до оцінювання рівня диверсифікації ринку природного газу України розроблено модель диверсифікації ринку природного газу нашої держави. Енергетична безпека – це своєчасне, повне і безперебійне забезпечення паливом та енергією необхідної якості матеріального виробництва, невиробничої сфери, населення, комунально-побутових й інших споживачів; запобігання шкідливому впливу на довкілля; транспортування, перетворення і споживання паливно-енергетичних ресурсів в умовах сучасних ринкових відносин, тенденцій та показників світового ринку енергоносіїв. Власну енергетичну безпеку Україна розглядає у контексті посилення співробітництва з ЄС у сфері енергетики. Вона прагне реалізувати або розширити проекти з диверсифікації постачання природного газу, зміцнити свій статус надійної транзитної країни, інтегруватися в енергетичний простір ЄС. У рамках цілеспрямованої політики на диверсифікацію джерел надходження природного газу Україна співпрацює з європейськими операторами суміжних газотранспортних систем щодо можливості підписання по всіх точках з’єднання «угоди про взаємодію», а також працює над забезпеченням і розширенням технічних можливостей транспортування газу з території країн Європи. Значні потужності газосховищ в Україні в цьому разі можуть використовуватися для сезонного арбітражу цін для зниження загальної вартості імпортного газу.

Дані про автора

Vladyslav Ramazanov, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

аспірант

Посилання

1.Badea A.C. Energy Security Indicators. European Commission Joint Research Center Institute for Energy Security Unit, available at: http://www.drustvo-termicara.com/resources/files/7fa5460.pdf
2.Bolado – Lavin, R., Gracceva, F., Zeniewski, P. et al. (2012). Best practices and methodological guidelines for conducting gas risk assessments. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 104 p., available at: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/jrc68735_best_practices_and_methodological_guidelines_for_conducting_gas_risk_assessments.pdf
3.Volovych A. “Prospects diversification of sources of supply of energy in Ukraine”. National Institute for Strategic Studies, available at: http //www.niss.gov.ua/ monitor/mart2009/5.html
4.Dziadykevych Yu.V. (2014). Energy security of Ukraine and its components. Innovative economy [Online]. No 6. P. 5–13, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_6_2
5.Dzob, O.H., Romashko, O.M. (2012), Estimation of the level of diversification of natural gas supply in the countries of the European Union. Economic Journal –XXI, No 7–8, P. 37–40.
6.Razumkov, O. (2009). Ukrainian Center for Economic and Political Studies «Diversification projects in the energy sector of Ukraine: state, problems and ways of their implementation». National Security and Defense, No 6, P. 2–53.
7.The Verkhovna Rada of Ukraine (2015). Law of Ukraine “On the market of natural gas”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/329-19
8.Jewell, J. (2011). The IEA Model of Short-Term Energy Security. International Energy Agency, 43 p., available at: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/moses_paper.pdf
9.Muzychenko, M.V. (2018), “The differentiation of the EU natural gas market in the context of energy security”. Abstract of Ph.D. dissertation, World economy and the international economic relations, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine.
10.Preliminary feasibility study of the project “LNG terminal” – offshore LNG terminal developed by the Spanish company “SOCOIN”, 2012
11.Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 8, 2012 № 603-p, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2012-%D1%80
12.Tucci, P.A. (2014). “The handy investing answer book”. Detroit: Visible Ink Press, 384 p. [Online], available at: https://academlib.com/14520/business_finance / portfolio # 668
13.Chikhrai, V., Popova, A.S. Building an economic model of the process of creating an enterprise information system. Odessa National Academy of Communication [Online], available at: http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Economics/43098.doc.htm
14.Van der Linde, C. Amineh, M.P., Correlje, A. et al. (2004). “Study Energy Supply Security and Geopolitics”. Clingendael International Program (CIEP). Hague: The Netherlands Institute of International Relations, 281 p. [Online], available at:
http://www.clingendaelenergy.com/inc/upload/files/Study_on_energy_supply_security_and_geopolitics.pdf
15.Muzychenko, M.V. (2018) “Diversification of the EU natural gas market in the context of energy security”. Ph.D. Thesis, World economy and the international economic relations, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine.
Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Ramazanov Vladyslav Моделювання впливу диверсифікації імпорту на ринок природного газу україни / Vladyslav Ramazanov // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (4(79). – С. 15-21. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.4(79).2160.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ