Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансового контролінгу спільної діяльності суб’єктів бізнесу

  • Аlla Dmytrenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-3304-8652
  • Larysa Marchenko Полтавська обласна організація професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України
Ключові слова: контролінг, фінансовий контролінг, планування, управління, спільне підприємство, спільна діяльність

Анотація

Проаналізовано особливості формування та обігу контролінгової фінансової інформації, визначено її сутність, обґрунтовано особливості функціонування інформаційного простору спільної діяльності та розроблено заходи поліпшення обігу управлінських даних між учасниками спільної діяльності й окремими центрами їх продукування в межах діючої господарської структури. Для поглиблення наукових засад дослідження особливостей виникнення та обігу фінансової контролінгової інформації при здійсненні спільної діяльності розглянуто сутність та визначено зміст категорії «інформаційний простір контролінгової інформації», що дало змогу виявити основні центри її продукування й виокремити специфічні риси різних типів контролінгової інформації та їхню роль у процесі управління підприємством. Запропоновано інформаційний простір контролінгової інформації розглядати як єдине середовище обігу даних про різні складові розвитку окремого суб’єкта господарювання, у якому здійснюють свою діяльність окремі центри продукування таких даних і функціонують технічні й відповідні інформаційні системи їх аналізу та передачі керівництву для прийняття управлінських рішень. Встановлено, що розвиток системи фінансового контролінгу спільної діяльності безпосередньо пов’язаний з ефективністю функціонування механізмів обігу контролінгової фінансової інформації у процесі її функціонування, що обґрунтувало доцільність поглиблення теоретико-методологічних засад забезпечення належних умов для акумуляції та аналізу такого виду даних. У зв’язку із цим було уточнено сутність дефініцій «інформаційний простір контролінгової інформації» та «контролінгова фінансова інформація». Розроблено рекомендації щодо підвищення якості інформаційного забезпечення здійснення спільної діяльності, що реалізовано за допомогою розробки сукупності документів. Визначено, що розширення переліку звітних документів, автоматизація їх формування дають змогу збільшити доступність даних про різні аспекти здійснення спільної діяльності й сприяють прийняттю більш виважених управлінських рішень для її подальшого розвитку.

Дані про авторів

Аlla Dmytrenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

D.Sc. (Economics), Associate Professor

Larysa Marchenko, Полтавська обласна організація професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України

Chief Accountant

Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
DmytrenkoАlla Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансового контролінгу спільної діяльності суб’єктів бізнесу / DmytrenkoАlla, Larysa Marchenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (3(78). – С. 86-91. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.3(78).2001.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ