Науково-технологічна діяльність ТНК: сучасні тенденції та перспективи розвитку

  • Nataliia Bezrukova Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-3376-6718
  • Vitalii Svichkar Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-8554-1313
  • Ruslan Solohub Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: науково-технологічна діяльність, транснаціональні корпорації, міжнародна конкуренція, інновації, технологічна політика

Анотація

Розглянуто особливості науково-технологічної діяльності транснаціональних корпорацій, виокремлено основні тенденції й перспективи їх розвитку. Зокрема, наголошено, що джерелом сучасного розвитку суспільства та діяльності людини є інноваційна діяльність, а відповідно інновації стають важливим інструментом усіх радикальних змін у розвитку людини і економічної системи в цілому. Науково-технологічний розвиток транснаціональних корпорацій виступає вирішальною передумовою у забезпеченні їхньої прибуткової діяльності. Досліджено особливості організації НДДКР у транснаціональних корпораціях. Наведено динаміку витрат окремих провідних ТНК на НДДКР. Зазначено, що глобальний характер конкуренції не лише робить нововведення більш значущими для ТНК, але й зумовлює необхідність пошуку нових шляхів створення інновацій. Визначено основні типи здійснення технологічної політики, виділено причини централізації та децентралізації НДДКР, а також можливі ризики, котрі виникають при реалізації цих політик. Досвід розвинених країн свідчить, що конкурентоспроможність забезпечується низкою умов, головними з яких є накопичений науково-технічний потенціал, інституціональні чинники технологічного прогресу та наявність великих наукомістких корпорацій. Тому сучасною тенденцією науково-технологічної діяльності ТНК є нова хвиля операцій злиття та поглинання (M&A). Наведено наймасштабніші операції зі злиття й поглинання на початку ХХІ століття. В останні два десятиліття, як наслідок зростаючої інтернаціоналізації науково-дослідних робіт, різко посилилася тенденція до утворення стратегічних альянсів, особливо за рахунок об’єднання в альянси компаній в таких високотехнологічних галузях, як фармацевтика, телекомунікації, виробництво напівпровідників і т. п. Окрему увагу приділено аналізу причин утворення стратегічних альянсів. Показано, що в окремих випадках конкуренти стають партнерами по стратегічних альянсах у високотехнологічних галузях. Як висновок зазначено, що  в умовах жорсткої конкуренції як на міжнародних, так і на вітчизняних ринках здатність компаній функціонувати та розвиватися залежить від їхньої спроможності створювати й упроваджувати інновації. Саме вони зумовлюють безперервні економічні зміни, сприяють динамічному розвиткові та підвищенню результативності як економічної системи в цілому, так і окремих підприємств. Науково-технологічний розвиток корпорацій є головною передумовою забезпечення та підвищення їх міжнародної конкурентоспроможності.

Дані про авторів

Nataliia Bezrukova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

PhD (Economics), Associate Professor

Vitalii Svichkar, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

PhD (Economics)

Ruslan Solohub, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Master-Student

Посилання

Porter, M. E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York, Free Press.
2. Kotler, P. & Keller, K. (2018). Marketing management. 16th ed. Upper Saddle River, N.J Prentice Hall.
3. Nelson, R. (1993). National Innovation System. A Comparative Analysis. Oxford, Oxford University Press.
4. Biloshapka, V. (2008). A Management Effectiveness in International Business. Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine.
5. Cherneha, O. & Bocharova, Yu. (2011). Competitiveness of the national economy: civilization dimensions and peculiarities of management in the conditions of globalization: monograph. Eastern Publishing House, Donetsk, Ukraine.
6. UNCTAD (2019). World Investment Report 2019. Investment and the Digital Economy. Retrieved 05 January 2020 from http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf (Accessed 15 Sep 2020).
7. OECD (2020). New Patterns of Industrial Globalization. Cross-border Mergers and Acquisitions and Strategic Alliances. OECD-Organization for Economic Cooperation and Development. Science, Technology and Industry Outlook 2010-2019. Retrieved 10 September 2020 from http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/new-patterns-of-industrial-globalisation_978926324192911-en (Accessed 10 Sep 2020).
8. OECD (2020). Science, Technology and Innovation Outlook 2019. OECD-Organization for Economic Cooperation and Development. Retrieved 10 September 2020 http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2518616337.htm (Accessed 12 Sep 2020).
9. Abdul-Jalal, H., Toulson, P. & Tweed, D. (2013). “Knowledge Sharing Success for Sustaining Organizational Competitive Advantage”. Procedia Economics and Finance, vol. 7, pp. 150–157.
10. Putthiwanit, C. (20 October 2019). “Exploring the impact of organizational culture on employees in multinational enterprise: A qualitative approach”. Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 207, pp. 483-491.
11. Rzepka, A. (2017). “Inter-organizational relations as a one of sources of competitive advantage of contemporary enterprises in the era of globalization”. Procedia Engineering. vol. 174, pp. 161–170.
12. Petrović-Ranđelović, M., Stevanović, T., & Ivanović-Đukić, M. (2019). “Impact of Corporate Social Responsibility on the Competitiveness of Multinational Corporations”. Procedia Economics and Finance, vol. 25, pp. 332–341.
13. Markusen, J. R. (1998), “Multinational firms, location and trade”. The World Economy, vol. 21, issue 6, pp. 733–756.
14. Petersen, B. &Welch L.S. (2019). “International business development and the internet, post-hype”. Management International Review, vol.2(77), pp. 7–27. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-01562-81_2
15. Chaminade, C. & Vang, J. (2018). “Globalization of knowledge production and regional innovation policy: Supporting specialized hubs in the Bangalore software industry”. Research Policy, vol. 37, pp.1684–1696.
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Bezrukova Nataliia Науково-технологічна діяльність тнк: сучасні тенденції та перспективи розвитку / Nataliia Bezrukova, Vitalii Svichkar, Ruslan Solohub // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (3(78). – С. 55-62. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.3(78).1997.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ