Формування мультипроектного підходу до реалізації цільових програм розвитку високотехнологічних науково-виробничих систем і потужних підприємств

  • Oleksandr Redkin Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-6449-050X
  • Alina Chaikina Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-3821-2079
Ключові слова: мультипроектний і проектний підходи, інноваційні проекти, програми високотехнологічного розвитку

Анотація

На основі дослідження стану підприємств України та особливостей зростання передових компаній світу визначено основні завдання щодо підвищення якості проектного й мультипроектного управління модернізацією (удосконаленням) продукції вітчизняних підприємств і розвитком їхніх високотехнологічних систем виробництва. Запропоновано сучасну модель (стандарт) формування та реалізації «під ключ» інноваційно-інвестиційного механізму (проектів і цільових програм) неперервно-циклічного процесу створення наукоємної конкурентоспроможної продукції з високим рівнем доданої вартості та систем її високотехнологічного виробництва на вітчизняних підприємствах. При цьому  враховано світові стандарти господарювання, останні досягнення передової науки і техніки, сучасної теорії стратегічного, мультипроектного, корпоративного та інноваційно-виробничого менеджменту. Визначено порядок, основні процедури та інструменти формування, організації й управління процесами реалізації «під ключ» унікальних інноваційно-інвестиційних проектів і цільових програм розвитку високотехнологічних науково-виробничих систем та потужних підприємств в Україні. Розроблено ключові кроки й основні етапи проектно-програмної діяльності стосовно вдосконалення інноваційно-інвестиційного та виробничо-господарського механізмів підприємства. Запропоновано комплекс практичних заходів щодо ефективного програмно-цільового та проектного управління неперервним інноваційно-економічним і високотехнологічним розвитком вітчизняної продукції та її товаровиробників, що охоплюють усі фази, стадії й етапи життєвого циклу відповідних програм і проектів. Упровадження запропонованих механізмів та процедур мультипроектного управління інноваційно-економічним розвитком буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності українських товаровиробників, забезпечить більш швидкий їх перехід на світові стандарти господарювання й розвитку, а в кінцевому підсумку –  до зростання добробуту населення України.

Дані про авторів

Oleksandr Redkin, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

PhD (Technical Sciences)

Alina Chaikina, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

PhD (Economics)

Посилання

1. Heiets V.M., Seminozhenko V.P. Innovative prospects of Ukraine. Kharkiv: Konstanta, 2016. 272p.
2. Nikiforov A.E. Program-targeted management of innovative economic development. Problems of science. 2008. №1. P. 16-24.
3. Innovative paradigm of socio-economic development of Ukraine / Editor V.V. Onikiienko. Kyiv: RVPS NAS of Ukraine, 2006. 480 p.
4. Stevenson W.D. Production management. Minsk: Nauka, 2012. 928 p.
5. Technological modernization of Ukraine / Editor L.I. Fedulova. Kyiv: Institute of Economics and Forecasting, 2008. 472 p.
6. Pinto Jeffrey. Project Management. Josses-Bass Publishers, San Francisco. 2013. 464 p.
7. Bushuev S.D. Creative technologies in project and program management. Kyiv: Summit-kniga, 2010.768 p.
8. Redkin O.V., Tolkachov D.M. Strategic and project management of the national economy innovative development, its high-tech research and production systems and enterprises: [monograph]. Poltava: PoltNTU, 2019. 334 p.
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Redkin Oleksandr Формування мультипроектного підходу до реалізації цільових програм розвитку високотехнологічних науково-виробничих систем і потужних підприємств / Oleksandr Redkin, Alina Chaikina // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (3(78). – С. 40-48. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.3(78).1995.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)