Анімація як фактор формування конкурентних переваг послуг організованого туризму

  • Iryna Chernysh Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-6565-5292
  • Viktoriia Makhovka Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-7985-7792
Ключові слова: туризм, анімація, анімаційна програма, готельна анімація, дозвілля, відпочинок

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні особливостей анімації як фактора формування  конкурентних переваг послуг організованого туризму. Визначено, що анімація використовується у багатьох сферах туризму та дозвілля, зокрема у формі анімаційних програм, театралізованих вистав, анімації в тематичних парках, спортивної та готельної анімації. Досліджено основні підходи до визначення сутності поняття «анімація». Зазначено, що анімацію необхідно розуміти як процес організації дозвілля в закладах відпочинку та оздоровлення, на корпоративних заходах та МІСЕ заходах, у дитячих таборах і на дитячих святах, яка передбачає особисту участь відпочивальників в анімаційних заходах. У результаті дослідження було визначено основні складові анімації, котрі характеризують її як вид організованого туристичного дозвілля: культурне споживання; самоосвіта; неформальне спілкування; культурно-творчі заняття; задоволення екологічних потреб (спілкування з флорою та фауною);  фізкультурно-оздоровчі заняття; розважальна діяльність тощо. Проаналізовано основі види туристичної анімації за різними класифікаційними ознаками. Складова анімаційної діяльності в соціокультурному житті людини виражається у переживанні, враженні, емоції, стані, що охоплюють туриста під час відпочинку. На основі цих реакцій він переусвідомлює, відчуває, осмислює сприйняття події, дає оцінку якості відпочинку і наданих послуг. Форми анімаційних заходів: розважальні, захоплюючі, видовищні заходи, релаксуючі процедури, активні ігри на свіжому повітрі, сімейні та календарні свята, ювілеї в колі друзів, спілкування з приємними людьми в незвичайній атмосфері, спілкування з тваринами, подорожі й ін. Таким чином, анімація як складова дозвілля є способом ініціації творчих потреб людини та її соціальної активності; оптимізації міжособистісних і міжгрупових відносин, соціально-культурної інтеграції, самосвідомості та самовизначення особи в контексті побудови громадянського суспільства. Перспективами подальших досліджень є визначення потенційних напрямів розвитку анімації у сфері туризму, підвищення її якості й сервісу з урахуванням потреб сучасних споживачів туристичного продукту.

Дані про авторів

Iryna Chernysh, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor

Viktoriia Makhovka, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

PhD (Economics)

Посилання

1. Canak, N., Prentović, S. 2007. Communication and animation in sport and tourism. Faculty of Sport and Tourism, EDUCONS University of Novi Sad, Novi Sad [In Serbian].
2. Cordes, Kathleen A. Applications in recreation & leisure: for today and the future / Kathleen A. Cordes, Hilmi M. Ibrahim. 2nd ed. WCB/McGraw-Hill, 1999. 350 p.
3. Djordjevic, S. (2017). Benefits of sport-recreational animation programs in tourism [Benefiti sportsko-rekreativih sadržaja u programima turističke animacije]. Novi Sad: Faculty of Sport and Tourism/ Dumazedier J. Vers une civilisation du loisir? Paris, 1962. 319 p.
4. Fedotova Yu.V. Animatsiina diialnist: sutnist, osoblyvosti ta sotsialno-ekonomichna efektyvnist / O.M. Kravets, Yu.V. Fedotova // Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 2016. № 11.
5. Garanin N.I. Menedzhment turistskoi i gostinichnoi animatsii: [ucheb. posob.] / N.I. Garanin, I.N. Bulygina. Moscow: Sovetskii sport, 2004. 128 p.
6. Harbera O.Ye. Orhanizatsiia animatsiinoi diialnosti v strukturi kompleksnoho turystychnoho obsluhovuvannia / Olha Yevhenivna Harbera // Ekonomika XXI storichchia: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia. kol.mon. Kharkiv, 2014.
7. Hutkevych S. O. Orhanizatsiia animatsiinoho turyzmu u silskii mistsevosti [Elektronnyi resurs] / S. O. Hutkevych, M. I. Haba // Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. 2010. Vyp. 1. Р. 205–210.
8. Ilto T.I. Rozvytok ta vprovadzhennia animatsiinoi diialnosti v hotelnomu hospodarstvi na ukrainskomu i svitovomu rynkakh // Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2015. Vyp.6. P.174–178.
9. Kravets O. M. Orhanizatsiia animatsiinykh posluh v turyzmi : navch. posibnyk / O. M. Kravets, S. I. Bailyk ; Kharkiv. nats. Un-t misk. Hosp-va im. O. M. Beketova. 2-he vyd., pererob. i dop. Kharkiv: KhNUMH im. O. M. Beketova, 2017. 335 p.
10. Kylymystyi S.M. Klasyfikatsiia vydiv animatsiinoi diialnosti v turyzmi [Elektronnyi resurs] / S.M. Kylymystyi // Mizhnarodnyi visnyk: Kulturolohiia. Filolohiia. Muzykoznavstvo. 2015. Vyp. 2. P. 77–83.
11. Mikulic, J., & Prebezac, D. (2011). Assessing hotel recreational and entertainment activities programs at Mediterranean sun-and-sea resorts: An impact-asymmetry analysis. Tourism Management, 32, 688-696.
12. Petrova I.V. Dozvillia v zarubizhnykh krainakh : pidruchnyk / I. V. Petrova. Kyiv : Kondor, 2005. 408 p.
13. Rokicka-Hebel, M., Ziolkowska, J., & Patyna, A. (2016). The professional profile of a leisure time animator in tourism and recreation services. Gdansk, Poland: University of Physical Education and Sport.
14. Shivers J. S. Leisure and recreation concepts: a critical analysis. London: Allyn and Bacon, 1981. 216 p.
15. Skrypchenko I.T. Turystska animatsiia yak skladova profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv do roboty u sferi dytiacho-yunatskoho turyzmu// «Zdorove, sport, reabylytatsyia». Kharkiv: KhNPU imeni H.S. Skovorody, 2016. №4. P. 57–62.
16. Vedmid N.I., Melnychenko S.V. Orhanizatsiia dozvillia turystiv : navch. posib. K. : KNTEU, 2008. 85 p.
17. Wartecka-Ważyńska, A. (2014). Professional competencies on the labour market of tourism and recreation graduates from the Academy of Physical Education in Poznan. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1, 231–248.
18. Zivkovic, A., & Stamenkovic, I. 2008a. Ethno-gastronomic pleasure in tourist animation. Proceedings of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management 37, 74-83 [In Serbian].
19. Zorin V., Kvartalnov S. Tlumachnyi slovnyk turystskykh terminiv. Turyzm. Turystska industriia. Turystskyi biznes / V. Zorin, S. Kvartalnov. Moskva-Afiny : INFOGROUP, 1994. 408 p.
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Chernysh Iryna Анімація як фактор формування конкурентних переваг послуг організованого туризму / Iryna Chernysh, Viktoriia Makhovka // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (3(78). – С. 20-27. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.3(78).1991.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ