Підвищення конкурентоспроможності сучасного регіону

  • Inna Kulchii Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Oleksandr Shtepa Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: регіон, регіональне управління, конкурентоспроможність, територіальна громада, регіональні програми розвитку

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні та пошуку певних обґрунтувань процесу управління конкурентоспроможністю регіону, розроблення концепцій забезпечення його результативного й ефективного функціонування. Визначено, що сучасне управління конкурентоспроможністю регіону має бути спрямоване на створення і використання регіональних конкурентних переваг, взаємовигідні взаємовідносини з вітчизняними й зарубіжними економічними суб’єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємництва. Стверджується, що досягнення позитивного впливу інституціональних чинників регіональної конкурентоспроможності ставить перед політикою держави й регіону потребу розв’язання комплексу стратегічних завдань, головними серед яких є такі: зміцнення правових і фінансових основ регіонального рівня управління та місцевого самоврядування; консолідація регіональних суб’єктів навколо ідеї конкурентоспроможності; урахування ціннісних орієнтирів населення регіону при розробленні регіональних програм розвитку; посилення мотивації праці у системі регіонального управління; стимулювання оновлення й модернізації об’єктів промисловості, розвитку наукомістких і високотехнологічних виробництв; стимулювання експорту та реалізації за межі регіону продукції й послуг, що виробляються в регіоні; створення сприятливого підприємницького клімату.

Дані про авторів

Inna Kulchii, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат наук з державного управління, доцент

Oleksandr Shtepa, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

1. Bielienskyi P.Iu. Doslidzhennia problem konkurentospromozhnosti // Visn. NAN Ukrainy. 2017. №5. P.9-10.
2. Holts H.A. Kultura ekonomiky ta poshuky vzaiemodii. 2000. №-1. P. 23-35.
3. Ihnatoova T. Instytutsiine seredovyshche v rozvytku konkurentospromozhnosti rehionalnoi ekonomiky. URL: htts://econom.nsc.ru/conf08/info/doklad/ignat2.doc
4. Konstytutsiia Ukrainy (pryiniata na piatii VRU 28.06.1996.). URL: http:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%DO%BA%96-%D0%B2%D1%80/PAGE4.
5. Libanova E. Tsinnisni oriientatsii ta sotsialni realii ukrainskoho suspilstva: Polityko-ekon. Zhurn. M-va ekonomiky ta z pytan yevr. Intehr. Ukrainy, M-va finansiv Ukrainy ta Nats.akad. nauk Ukrainy. 2018. №10. P. 120-136.
6. Melnyk L.H. Informatsiina ekonomika / Sumy. 2003. 288 p.
7. Pidvysotskyi V.H. Shchodo vyznachennia reitynhovoi otsinky konkurentospromozhnosti rehioniv. K. 2008. 232 p.
8. Stechenko D.M. Innovatsiini formy rehionalnoho rozvytku : navch.posib/ K. 2002. 254 p.
9. Filosofiia: navch.posib/ L.V. Huberskyi I.F. Nadolnyi ta insh. K. 2004. 457 p.
Опубліковано
2020-07-31
Як цитувати
Kulchii Inna Підвищення конкурентоспроможності сучасного регіону / Inna Kulchii, Oleksandr Shtepa // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (2(77). – С. 116-120. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2(77).1956.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА