Теоретичні аспекти управління іміджем підприємства

  • Olena Khrystenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-7291-749X
  • Valeriia Кalaida Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: імідж, класифікація, конкурентоспроможність, підприємство, функції позитивного іміджу підприємства

Анотація

Визначено суть поняття «імідж підприємства». Досліджено процес формування іміджу підприємства та встановлено основні проблеми, що виникають під час здійснення цього процесу. Сьогодні успіх підприємства залежить від багатьох факторів, одним з яких є його імідж. Він формується за допомогою чотирьох основних засобів: візуальні засоби – формування іміджу за допомогою дизайнерських прийомів, наприклад створення упакування й оформлення виставок тощо; вербальні засоби – спеціально підібрана стилістика, орієнтована на споживача; рекламні засоби – використовуються для доведення реклами до споживачів у будь-який спосіб; PR-заходи – заходи, спрямовані на встановлення та зміцнення взаєморозуміння між покупцями й підприємством. Наявність привабливого іміджу створює прихильність певних цільових груп до підприємства та допомагає побачити конкретні переваги, відсутні у конкурентів, тому формування іміджу для підприємства є досить важливим. Установлено, що позитивний імідж компанії вказує на те, що підприємство володіє спеціальними навичками й уміннями, що дозволяє підвищувати цінність товарів і послуг, які пропонуються споживачам. Розглянуто основні елементи структури іміджу підприємства. З’ясовано, що сформований позитивний імідж підприємства забезпечує вільний доступ організації до різноманітних ресурсів: фінансових, інформаційних та інших, тому імідж підприємства потрібно вивчати, стежити за змінами й постійно пристосовуватися до них, як говорять, «іти в ногу з часом», удосконалюватися, бути оригінальними, і тоді підприємство буде на вершині свого успіху.

Дані про автора

Olena Khrystenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Vihanskiy, O.S. & Naumov, A.I. (2006) Menedzhment. 4-e izd., pererab. i dop. Moscow, Russia: «Ekonomist», 670 р.
2. Doti, D.(1996) Pablisiti i pablik rileyshnz. Moscow, Russia: Informatsionno-izdatelskiy dom «Filin». 237 р.
3. Zverintsev, A.B. (1998) Kommunikatsionnyy menedzhment: Rabochaya kniga menedzhera PR. Moscow, Russia: Glossariy, 456 р.
4. Kotler, F. (2006) Marketyng menedzhment. Ekspress kurs. 2-e izd. SPb., Russia: Pyter, 464 р.
5. Loznytsia, V.S. (1997) Psykholohiia menedzhmentu: navch. posib. Kyiv, Ukraine: KNEU, 248 р.
6. Lozovskyi, O.M. & Dronchak, I.V. (2016) Formuvannia imidzhu pidpryiemstva yak elementu konkurentospromozhnosti. Molodyi vchenyi. Vol. 1(1), 101-104.
7. Orban'Lembryk, L. E. (2003) Psykholohiia upravlinnia: posibnyk. Kyiv, Ukraine: Akadem'vydav, 568 р.
8. Petrovskyi, A.V. & Yaroshevskyi, M.G. (1998).Osnovy teoreticheskoy psihologii. Mosow, Russia: INFRA-M, 1998. 528 р.
9. Pshenyshniuk, I. O. (2012) Imidzh pidpryiemstva yak metod konkurentnoi borotby. Ekonomika ta derzhava. 2012. Vol. 5, 19-21.
10. Semenov, A. K. & Maslova, E. L. (1999) Psihologiya i etika menedzhmenta i biznesa. Moscow, Russia: Informatsionnovnedrencheskiytsentr «Marketing», 200 р.
11. Semenchuk, T. B. & Hera,O. H. (2014) Suchasna model formuvannia imidzhu orhanizatsii. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky. Vyp. 7(3), 178-181.
12. Syzonenko, V.O. (2007) Suchasne pidpryiemnytstvo: dovidnyk. Kyiv, Ukraine: Znannia Pres, 440 р.
Опубліковано
2020-07-31
Як цитувати
Khrystenko Olena Теоретичні аспекти управління іміджем підприємства / Olena Khrystenko, КalaidaValeriia // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (2(77). – С. 86-92. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2(77).1952.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ