Інвестиції як складова фінансового механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Ключові слова: інвестиції, регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, фінансовий механізм, важелі регулювання, інвестиційні пільги, інвестиційні гарантії

Анотація

Показано роль інвестування в забезпеченні сталого розвитку країн та їх інтеграції до глобального економічного простору. Обґрунтовано необхідність вивчення інвестицій як складової частини фінансового механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Розглянуто інвестиції як інструмент цього механізму, в рамках якого діють відповідні важелі. До важелів інвестиційного регулювання ЗЕД запропоновано відносити такі: формування сприятливих умов інвестиційної діяльності; порядок допуску інвестицій та інвесторів; інвестиційні пільги й обмеження; інвестиційні гарантії; сприяння реалізації пріоритетних інвестиційних проектів. Вивчено досвід окремих країн, зокрема України, щодо застосування важелів інвестиційного регулювання ЗЕД. Установлено, що на сьогодні конкуренція між країнами за залучення іноземних інвестицій призводить до лібералізації режиму їх регулювання, для чого державами створюються сприятливі умови стосовно здійснення інвестиційної діяльності. У промислово розвинених країнах і країнах з перехідною економікою для сприяння розвитку пріоритетних регіонів та експортоорієнтованих галузей застосовуються різноманітні інвестиційні пільги. Визначено, що практика інвестиційних обмежень теж має місце, зокрема щодо критичної інфраструктури, ключових технологій тощо, але в безумовному пріоритеті є сприяння залученню інвестицій. Розглянуто сучасну систему інвестиційних гарантій для захисту іноземних інвесторів, до якої входить пакет гарантій, що їх надають національні уряди на законодавчому рівні, та механізм страхування інвестиційних ризиків. Досліджено правові аспекти регулювання іноземних інвестицій в Україні й з’ясовано, що вітчизняні пріоритети інвестиційного регулювання ЗЕД у цілому відповідають світовим тенденціям.

Дані про авторів

Tetiana Rybakova, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат економічних наук

Iryna Amelina, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук

Oleksandr Marchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. International trade, foreign direct investment and global value chains. OECD. – [Electronic resource]. – Accesse mode: http://www.oecd.org/investment/trade-investment-gvc.htm
2. B. Mitic, M.Ivić. The impact of foreign direct investment on export performance: case of European transition economies. INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P) v. 7, n. 3, July – September 2016. – [Electronic resource]. – Accesse mode: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/440
3. Sauvant, Karl P. The International Investment Law and Policy Regime: Challenges and Options. E15Initiative. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and World Economic Forum, 2015. – [Electronic resource]. – Accesse mode: http://e15initiative.org/wp-content/uploads/2015/09/E15-Investment-Sauvant-Final.pdf
4. Law of Ukraine on the Regime of Foreign Investments. – [Electronic resource]. – Accesse mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
5. Development Co-operation Report 2014. Mobilising Resources for Sustainable Development. OECD. – [Electronic resource]. – Accesse mode: https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2014_dcr-2014-en
6. World Investment Report 2019. UNCTAD. – [Electronic resource]. – Accesse mode: – [Electronic resource]. – Accesse mode: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
7. The Foreign Investment Regulation Review. - Edition 7. – [Electronic resource]. – Accesse mode: https://thelawreviews.co.uk/edition/1001414/the-foreign-investment-regulation-review-edition-7
8. China Opens Up More of Its Economy to Foreign Investors. Bloomberg News. – [Electronic resource]. – Accesse mode: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-29/china-opens-up-more-of-economy-to-foreign-investors
9. Investment Policy Monitor. Issue 23. April, 2020. UNCTAD. – [Electronic resource]. – Accesse mode:https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ 2020d1_en.pdf
10. Investment Policy Hub. UNCTAD. – [Electronic resource]. – Accesse mode: https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws
11. М. Лукашенко. Інвестиційні гарантії: історія, форми та зміст. Юридична Газета. 30 травня 2017 р., №22 (572). – [Electronic resource]. – Accesse mode: https://aequo.ua/content/news/files/201706_yurgazeta_lukashenko_1497260986_en.pdf
12. Investment Guarantee Guide. MIGA. – [Electronic resource]. – Accesse mode: https://www.miga.org/sites/default/files/archive/Documents/IGGenglish.pdf
13. China’s FDI Policy: Wider Market Access, Regional Incentives Announced. – [Electronic resource]. – Accesse mode: https://www.china-briefing.com/news/chinas-fdi-policy-new-incentives/
Опубліковано
2020-07-03
Як цитувати
Rybakova Tetiana Інвестиції як складова фінансового механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Tetiana Rybakova, Iryna Amelina, Oleksandr Marchenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (2(77). – С. 61-67. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2(77).1949.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ