Адміністрування часу менеджера: сутність, основні проблеми, методи підвищення ефективності

  • Iryna Chernysh Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-6565-5292
  • Alla Hliebova Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-7030-948X
  • Yevhenii Yarovyi Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: менеджер, час, робочий час, метод, продуктивність, ефективність

Анотація

Час - це той ресурс, який є основним для менеджера. І від його розподілу, планування, обліку буде залежати результативність та досягнення поставлених цілей. Сучасні фахівці, котрі вивчають питання управлінської діяльності, установили, що саме від того, як управлінці розподіляють час, і буде залежати ефективність як особиста, так і підприємства (незалежно від розміру діяльності, сфери діяльності, кількості працівників тощо), оскільки менеджер повинен управляти не тільки власним, але й своїх підлеглих.  Саме менеджер займається цілепокладанням, яке буде визначати критерії розподілу часу. У динамічних умовах питання управління часом стає одним із ключових факторів успіху менеджменту. Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів процесу адміністрування робочого часу  менеджерів. Вивчено адміністрування робочим часом менеджерів. Виявлено сучасних «пожирачі часу» менеджерів. Визначено основні методи управління робочим часом та методи підвищення ефективності управління ним. Запропоновано використання методу Мінто щодо організації роботи з управлінськими документами, що дозволить підвищити ефективність адміністрування робочим часом. Одна з найбільших проблем, яка виникає у більшості менеджерів, полягає не лише в тому, як вони можуть багато працювати в умовах конкуренції, а й у тому, як вони підтримують баланс, не відчуваючи себе спустошеними. Мова йде не лише про досягнення цілей цілодобово. Ідеться також про якість життя. В умовах динамічного бізнес-середовища для менеджерів будь-якого рівня важливу роль відіграє значення, як він працюватиме з ідеями та зможе доносити їх до своїх підлеглих, оскільки необхідно буде забезпечити досягнення поставлених цілей. Для цього корисним буде використати принцип піраміди Мінто для роботи з ідеями й управлінськими документами. Цей підхід був запропонований Барбарою Мінто для роботи з документами у компанії McKinsey. Таким чином,  управлінська діяльність є складноструктурованим процесом, що передбачає значне витрачання розумової праці та необхідність забезпечення психологічного здоров’я. Тому в умовах динамічних змін адміністрування робочого часу на основі правил тайм-менеджменту дозволяє не тільки оптимізувати процес управління, але й підвищити продуктивність праці як управлінців, так і персоналу підприємства в цілому.

Дані про авторів

Iryna Chernysh, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, доцент

Alla Hliebova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Barbara Minto "The principle of the Minto pyramid: the golden rules of thinking, business writing and oral presentation" [trans. from English I.I. Yurchyk, Yu.I. Yurchyk]. – M.: Mann, Ivanov and Ferber, 2008. – 272 p.
2. Vynohradskyi, M.D. Organization of labor manager [Text]: textbook. manual / M.D. Vynohradskyi, A.M. Vynohradska, O.M. Shkanova. – Kyiv: Center for Education literature, 2012. - 504 p.
3. Daniuk V.M. Organization of labor manager [Text]: textbook. manual / V.M. Daniuk. – Kyiv: KNEU, 2006. – 276 p.
4. Dobrozorova O.V. Organization of labor manager [Text]: textbook. manual / O.V. Dobrozorova, I.V. Osadchuk. – Kyiv: Condor, 2009.
5. Clock.K., Goldsmith J. The end of management. SPb, 2004. –368 p.
6. Kolpakov, V.M. Organization of labor manager [Text]: textbook. manual / V.M. Kolpakov. – Kyiv: Staff, 2008.
7. Skibitska, L. I. Organization of labor manager [Text]: textbook. manual / L. I. Skibitska. – Kyiv: Center for Education. L-ry, 2010. – 360 p.
8. Chaika, H.L. Organization of the manager's work: textbook / H.L. Chaika. - Kyiv: Znannia, 2007. – 420 p.
Опубліковано
2020-07-31
Як цитувати
Chernysh Iryna Адміністрування часу менеджера: сутність, основні проблеми, методи підвищення ефективності / Iryna Chernysh, Alla Hliebova, Yevhenii Yarovyi // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (2(77). – С. 43-53. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2(77).1947.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>