Інструментарій оцінювання дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства

  • Liana Ptashchenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-4228-0421
  • Daria Korniienko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, вартість капіталу, інструментарій оцінювання вартості, споживачі, підприємство, витрати, доходи

Анотація

Досліджено методику оцінювання доцільності надання відстрочок платежу покупцям з точки зору зіставлення витрат і доходів, яку пропонують науковці  Київського національного торгово-економічного університету А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, та використано її інструментарій для  оцінювання вартостей дебіторської й кредиторської заборгованостей на прикладі підприємства ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп» 2019 року. Визначено рівень витрат і доходів підприємства з урахуванням різноманітних факторів, розраховано абсолютну суму ефекту дебіторської та кредиторської заборгованостей. Оцінено можливий дохід від надання комерційного кредиту різним контрагентам як у сумі, так і у відносних показниках. Підкреслено, що важливим моментом у ній є облік середньозваженої вартості капіталу, який відволікається в дебіторську заборгованість. Оцінювання вартості кредиторської заборгованості як елемента капіталу базується на загальній концепції вартості капіталу. Під ціною капіталу мають на увазі відносний розмір річних витрат на обслуговування заборгованості перед постачальниками, інвесторами. Ціну товарної кредиторської заборгованості визначено на основі оцінювання втрат від недоотриманих цінових знижок, які могли б одержати підприємства при здійсненні авансових розрахунків. Визначено ефективність заборгованостей та проаналізовано «баланс вартості». Це дозволило встановити, що  на  ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп» у 2019 році ефект кредитування споживачів у дебіторську заборгованість перевищує результати, отримані від використання кредиторської заборгованості. Проте з метою мінімізації «касового розриву» підприємству рекомендовано застовувати факторинг і вексельні розрахунки, які є досить ефективними інструментами в управлінні кредиторською та дебіторською заборгованостями, надання знижки покупцям.

Дані про автора

Liana Ptashchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, професор

Посилання

1. Blank I. A. Financial Management of Enterprises / I. A. Blank, H. V. Sernik. – K.: KNTEU, 2006. – 780 pp.
2. Vlasova N.A. Management of accounts receivable and payables of wholesalers: monograph / N.O. Vlasova, L.L. Nosach. – Kharkiv: Kharkiv State University of Food and Trade, 2011. – 187 p.
3. Hnatenko H.P. Analysis of the ratio of receivables to payables of the enterprise / E.P. Hnatenko, V.V. Voloshyn. Scientific Gazette of the MNU named after V.O. Sukhomlynskyi. Economic Sciences № 1 (4). 2015 P. 38-42.
4. Hunia V.A. Improving the classification of receivables and their treatment in the financial statements of enterprises / V.A. Hunia. // Economic Space. 2014. – № 19. – P. 124-131.
5. Danylchuk I. B. Refinancing of accounts receivable as a means of improving the solvency of enterprises at the present stage / V. Danylchuk // Economic Journal of the University. 2013. – №20 (1). – P.58-63.
6. Dom Maklerski mBanku [Electronic Resource]. – Access mode: https:///ww.mdm.pl/ds.
7. Dyblei V.V., Humeniuk M. The need to manage accounts receivable and payables in modern conditions. Scientific Review № 11 (32), 2016. P. 1-9.
8. Ivanov E.A. Classification of factors influencing the overall level of receivables of the enterprise / E.A. Ivanov // Visnyk MGY №.1-2. T.VIII: Economic Sciences. Kharkiv, 2005. P. 35-38.
9. Kyiashko A. M. Accounting and analysis of receivables in the enterprise management system: dis. to obtain a science. degree of cand. econ. sciences: special. 08.00.09 «Accounting, analysis and auditing» / A. N. Kyiashko. – Kyiv, 2011. – 21 p.
10. Kruchak L.V. Method of analysis of receivables in the Enterprise Management System / L.V. Kruchak // International Humanitarian University Bulletin. 2016. – 22. – P. 161-165.
11. Kusyk N.L. Management of accounts payable by the enterprise: accounting and analytical aspect / N.L. Kusyk, M. S. Shatkovskyi // Market economics: modern theory and management practice. – 2019. – №2 (42). - P. 105-105.
12. Levchenko Yu.H. Management of accounts receivable through factoring / Yu.H. Levchenko // Economic problems in the development of industries and types of economic activities. 2014. – № 6 (157). – P. 179-185.
13. Mazaraki A.A. Business Economics: Textbook for higher education / A.A. Mazaraki, N.M. Ushakova, L.A. Lihonenko. – K.: «Khreshchatyk», 1999. – 800 p.
14. Nosach L. L. Discounts as a management tool for accounts receivable and payable / L. L. Nosach // Economic strategy and trade prospects. 2006. – . № 1 (3). – P. 60-67.
15. Parkhomenko A. P. Working capital in the face of global challenges: formation and use: monograph // A.P. Parkhomenko.- Luhansk.– 2012. – 216 p.
16. Sevruk E. Refinancing of receivables in trading enterprises / E. Sevruk / Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – №1. - P.116-126.
17. Stupnitska T.M. Payables of the enterprise: valuation and management mechanisms / T.M. Stupnitska, T.D. Markova, I.M. Bambuliak, N.M. Kulyk // Economics of the food industry. 2018. – T. 10. – № 4. – P. 66-78.
18. Tereshenko A.A. Management of the value of the enterprise in the system of financial management / A.A. Tereshchenko, M.V. Stetsko // Finances of Ukraine. – 2007. – № 3. –P. 91-100.
19. Tkachenko N.M. Accounting, Taxation and Reporting: Textbook. 6th ed. – K.: Alerta, 2013. – 982 p.
20. Tsal-Tsalko Yu.S. Financial analysis. Textbook / Yu. S. Tsal-Tsalko. Kyiv: Centre for Educational Literature, 2008. – 566 p.
21. Cherednyk B. A. Refinancing of accounts receivable as a means of enhancing the financial sustainability of a business / B. A. Cherednyk // Economic Journal of the University. 2017 – № 32 (1). – P. 236-241.
22. Sharapa A. Features of the Economic Analysis of Payables of the Enterprise / A. Sharapa // International Scientific Journal. – 2016. – № 4. – P. 91-101.
23. Evaluation of business and real estate: training manual [V. H. Kucherenko, Ya. P. Kvach ]. – 2013. – №2. – 202 p.
Опубліковано
2020-07-31
Як цитувати
Ptashchenko Liana Інструментарій оцінювання дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства / Liana Ptashchenko, Daria Korniienko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (2(77). – С. 37-42. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2(77).1946.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ