Оцінювання ефективності механізму диверсифікації поставок газу до україни у реверсному напрямі

  • Vladyslav Ramazanov Міністерство енергетики України
Ключові слова: oцінювання, ефективність механізму, реверсне постачання газу, контракт, транспортування природного газу, енергетична незалежність, економіка

Анотація

Запропоновано методологічні прийоми прогнозування поставок газу через газотранспортну систему України на основі розрахунків мінімально можливого обсягу транзитного природного газу для забезпечення прибутковості його транспортування, що дозволяє, на відміну від існуючих підходів, урахувати способи забезпечення безперебійного постачання природного газу в Європу територією України та дати оцінку реальних можливостей реверсних поставок газу. Доведено, що на сучасному етапі розвитку суспільства державна політика щодо диверсифікації джерел і шляхів постачання природного газу в Україну як складова енергетичної безпеки, має розглядатись як стан готовності паливно-енергетичного комплексу країни, зокрема й газового комплексу, до максимально надійного, технічно безпечного, екологічно прийнятного, економічно ефективного та обґрунтованого достатнього енергозабезпечення економіки держави й населення, а також до гарантованого забезпечення можливості керівництва держави у формуванні та здійсненні політики захисту національних інтересів у сфері енергетики без зовнішнього і внутрішнього тиску, який визначається низькою вірогідністю погіршення параметрів складових безпеки ринкового середовища (інституційна безпека ринку, мінливість цін, достатність ресурсів) та учасників міжнародної торгівлі (стабільність економічних зв’язків і соціальна безпека громадян). Запропоновано методичний підхід на основі даних, що допускають міжнародне порівняння з метою врахування стану та тенденцій розвитку сусідніх країн і країн із подібними передумовами в процесі державного регулювання енергетичної безпеки та забезпечення диверсифікації джерел і маршрутів постачання природного газу.

Дані про автора

Vladyslav Ramazanov, Міністерство енергетики України

Керівник експертної групи з безпеки постачання та розвитку конкурентного ринку природного газу Директорату нафтогазового комплексу та розвитку ринку нафти, природного газу та нафтопродуктів

Посилання

1. T. Boersma and A. Goldthau, in Energy Union : Europes New Liber-al Mercantilism ?, International Political Economy Series , ed. Andersen et al., ( London: Palgrave MacMillan , 2017).
2. The National Action Plan, approved by the order of the Ministry of Energy and Coal dated 02.11.2015 № 687, was registered in the Ministry of Justice of Ukraine on November 23, 2015 under № 1458/27903 [Electronic resource]. – Access mode: http : // zakon 3. rada . gov . ua / laws / show / z 1458-15
3. Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67 / EC.- [Electronic resource]. – Access mode: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0994&from=EN
4. Energy policy Nicky France, Hastings, East Sussex, UK [ Electronic resource ]. – Access mode: http://www.iaee.org/documents/denver/enerpol2.pdf
5. European Union energy policy integration: A case of European Commission policy entrepreneurship and increasing supranationalism , Tomas Maltby , Politics, School of Social Sciences, The University of Manchester, Oxford Road, Manchester M 139 PL, UK Energy Policy 55 (2013) 435–444 [ Electronic resource ]. – Access mode : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595367/IPOL_STU(2017)595367_EN.pdf
6. Koen Rademaekers , Trinomics Luc Van Nuffel , Jessica Yearwood, Directorate General for internal policies, Policy department A: economic and scientific policy workshop / EU Energy Independence, Security of Supply and Diversification of Sources Brussels , 6 February 2017 [Electronic resource]. – Access mode: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595367/IPOL_STU(2017)595367_EN.pdf
7. US Energy Diplomacy / Report / Thursday, March 1, 2018 / By Dr. Tim Boersma and Dr. Corey Johnson [ Electronic resource ].–Access mode: http://energypolicy.columbia.edu/research/report/us-energy-diplomacy UTM_SOURCE=CENTER%20ON%20GLOBAL%20ENERGY%20POLICY%20MAILING%20LIST&UTM_CAMPAIGN=9FB4789116-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_01&UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_TERM=0_0773077AAC-9FB4789116- 72508037
8. Andriichuk V.H. Economics of agricultural enterprises: Textbook. – 2nd ed., Ext . and recycled. / V.H. Andriichuk. – К .: КNЕU, 2002. - 624 с.
9. Alternative energy and energy security in international and national law: Coll. materials International . Science. conf . "The role of international law in the development of environmental alternatives to modern energy" (Kyiv, April 25, 2012) / Kyiv T. Shevchenko Nat. Univ. – K .: Phoenix, 2012. – 297 p.
10. Bihun U.V. Energy security strategy of Ukraine: challenges and opportunities / U.V. Bihun, O.O. Okhrimenko // Young scientist. – 2015. – № 2 (Part 1). – P. 89-92.
11. Britton, P., 2004. CNG: an emerging natural gas marine transport industry. In: Offshore Technology Conference, Houston, Texas, 3 – 6 May 2004.
12. Bobro D.H. Providing the fuel and energy complex of Ukraine with imported energy resources : Problems and prospects / Analytical note / Dep-artment of Energy and Technogenic Safety . № 25, series " National Security "[Electronic resource]. – Access mode: www.niss.gov.ua/content/articles/files/PEC- 9ca56.pdf
13. From the safety of the national energy company to the energy security of the state / [A .F . Hutsal at al.]. Rada of nat. security and defense of Ukraine, Nat . in-t probl . international security. – K., 2004. – 71 p.
14. Vasylieva T.A. Ecological and economic evaluation of energy resources in the context of energy security / T.A. Vasylieva, S.А. Pryimenko // Actual problems of economy. – 2014. – № 10. – P. 252-260.
15. Provision of fuel and energy complex of Ukraine with imported energy resources: Problems and prospects / Analytical note / Department of Energy and Technogenic Safety, D.H. Bobro / № 25, National Security Series [Electronic resource]. – Access mode: http://www.niss.gov.ua/articles/1913/
16. Unihovskyi L., Chastukhin V., Laktionov A., Fedorenko S. Razumkov Center. National Security and Defense. № 6, 2009, p. 10 [Electronic resource]. – Access mode: http://old.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD110_ukr_2.pdf
17. Shevtsov A.I. Diversification of gas supply to Ukraine. Desires and realities: analytical note / A.I. Shevtsov , M.H. Zemlianyi, V.V. Verbinskyi , T.V. Riauzova [Electronic resource] // National Institute for Strategic Studies. - Access mode: http://www.db.niss.gov.ua
18. Dzob O.H. Evaluation of diversifying natural gas supplies to the European Union / O.H. Dzob, A.M. Romashko // Economical magazine–XXI. – 2012. – № 7– 8. – P. 37– 40.
19. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 18, 2017 № 605-r "On approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035" Security, energy efficiency, competitiveness "[Electronic resource]. – Access mode: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250250456
20. Law of Ukraine "On Amendments to the Customs Code of Ukraine to create the conditions for a new model of the natural gas market from 04.02.2016 № 994-VIII [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994-19
21. Law of Ukraine “On the Natural Gas Market” (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2015, № 27, p. 234) of 09.04.2015 № 329- VIII [Electronic resource]. – Access mode: http : // zakon 5. rada . gov . ua / laws / show / 329-19
Опубліковано
2020-07-31
Як цитувати
Ramazanov Vladyslav Оцінювання ефективності механізму диверсифікації поставок газу до україни у реверсному напрямі / Vladyslav Ramazanov // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (2(77). – С. 16-24. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2(77).1942.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ