Значення високотехнологічного виробництва в стабільності економіки Азербайджану

  • Elshad Mammadov Азербайджанський державний економічний університет (АДЕУ)
  • Esmira Ahmadova Азербайджанський державний економічний університет (АДЕУ)
Ключові слова: економічна стійкість, структура ВВП, азербайджанська економіка, виробництво, економічне зростання

Анотація

Метою цієї статті є теоретичне та емпіричне вивчення ролі високотехнологічного виробництва у стійкості економік, особливо азербайджанської. Методологія статті полягає у фундаментальних працях зарубіжних вчених та дослідженнях ООН у галузі визначення та оцінки стійкості економічної системи. Визначено значення та структуру низького, середнього та високотехнологічного виробництва в Азербайджані. На основі критичного аналізу наукової літератури з даної теми та отриманих результатів у статті запропоновано відповідні пропозиції та висновки. Дані, отримані в цій статті, є актуальними і можуть бути використані для моніторингу економіки та підвищення її стійкості. Основним фактором стійкості економіки було визначено частку та ефективність високотехнологічної продукції в структурі промислового виробництва. Запропоновані заходи призведуть до підвищення стабільності економіки Азербайджану, зменшення коливань в динаміці макроекономічних показників, що в підсумку призведе до збільшення темпів зростання ВВП на душу населення та стійкого економічного зростання в довгостроковій перспективі.

Дані про авторів

Elshad Mammadov, Азербайджанський державний економічний університет (АДЕУ)

професор

Esmira Ahmadova, Азербайджанський державний економічний університет (АДЕУ)

аспірант

Посилання

1. Prognoz i modelirovanie krizisov i mirovoj dinamiki/ Otv. Red. A.A. Akaev, A.V. Korotaev, G.G. Malineckij, S.Ju. Malkov. – M.:Knizhnyj dom «LIBROKOM», 2014. – 352 s.
2. Mensch G. 2006. If this Long Wave Steeps – Up and Breaks: What then? Kondratieff Waves. Warfare and World Security/Ed. by T.C. Deveras. Amsterdam: OIS Press. P. 80-90.
3. Akaeva S. A., Sokolov V. N. Ob otraslevyh i tehnologicheskih strukturnyh sdvigah, neobhodimyh dlja modernizacii rossijskoj jekonomiki // MIR (Modernizacija. Innovacii. Razvitie). 2016. T. 7. № 3. S. 38–48. doi: 10.18184/2079-4665.2016.7.3.38.48URL: https://www.mir-nayka.com/jour/article/viewFile/385/389
4. «Azərbaycanın sənayesi», statistik məcmuə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi “Səda”, Bakı. 2004
5. «Azərbaycanın sənayesi», statistik məcmuə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi «Səda», Bakı. 2007
6. «Promyshlennost'Azerbajdzhana», Statisticheskijsbornik, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Bakı. 2009
7. «Azərbaycanın sənayesi», statistik məcmuə, Статистическийсборник, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi , «Səda», 2016
8. «Sosial, iqtisadi inkişaf», Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, yanvar-dekabr, Bakı. 2017, 215 s.
Опубліковано
2020-07-31
Як цитувати
Mammadov Elshad Значення високотехнологічного виробництва в стабільності економіки азербайджану / Elshad Mammadov, Esmira Ahmadova // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (2(77). – С. 6-10. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2(77).1940.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ