Організація управління підприємств малого бізнесу в сфері послуг: українські реалії

  • Alla Hliebova Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-7030-948X
  • M. Solodovnyk Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: бізнес, малий бізнес, єдиний податок, критерій, оподаткування

Анотація

Досліджені характеристики нинішніх умов організації управління підприємств малого бізнесу й сучасний стан розвитку малого бізнесу на теренах України. Розглянуто етапи створення та управління малим бізнесом у сфері послуг. Визначено основні  4 етапи створення, де стратегічну роль буде відігравати саме система оподаткування. Найбільшого поширення набули дві системи оподаткування. Перший вид оподаткування – це загальна система. В більшості цю систему оподаткування обирають саме юридичні особи в незалежності від виду підприємницької діяльності, суми річного доходу та чисельності персоналу – вибір такої системи не обмежується ніякими критеріями. Другий вид оподаткування – це спеціальна (спрощена) система. Розмір єдиного податку може бути фіксованим або коливатися залежно від доходу. Крім цього, до спеціальної системи оподаткування використовується й спеціальний режим звітності, котрий також спрощує підприємцю організацію та управляння своїм бізнесом. Обґрунтовано актуальність наукових досліджень щодо організації управління малим бізнесом у сфері послуг, яка передбачає використання ІІІ і ІV групи оподаткування. Проаналізовано динаміку розвитку малого бізнесу в Україні за останні роки.  Визначено, що в Україні відстежується тенденція до збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва, котра у свою чергу демонструвала динамічний розвиток даного сектору економіки.

Дані про автора

Alla Hliebova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Economic Code of Ukraine of 16.01.2003 №436-IV [Electronic resource] // Verkhovna Rada of Ukraine; edition dated June 17, 2018 № 436-15-VR. Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
2. Varnalii Z. Small business: basics of theory and practice. К.: Znannia, 2005. - 302 с.
3. Vorotina L. Possibilities of saving enterprises of the small business sector of the economy of Ukraine. Theoretical and applied issues of economics: Coll. Science. pr. K: Publishing and Printing Center "Kyiv University", 2009. Issue 19. P.32-38.
4. Karpii S., V. Demina. Development of small business as a strategy for implementing employment policy at the regional level / Economist. 2007. № 4. S. 42–45.
5. Larina R., Azarov O. Small business in Ukraine: the role and features of development in the national economy (monograph). Donetsk: “Weber” (Donetsk branch), 2007. 300 p.
6. Reverchuk SK Small business: methodology, theory and practice: textbook. manual K.: IZMN, 2002. 192 p.
7. Official site of the State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource]. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua.
8. Official site for the formation and submission of reports to government agencies Liga: Report [Electronic resource] Access mode: https://report.ligazakon.net
9. Tax Code of Ukraine [Electronic resource]. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
10. Groups of single tax payers in Ukraine [Electronic resource]. Access mode: https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/14
11. Simplified tax system [Electronic resource]. Access mode: https://www.golovbukh.ua/article/7121-sproshchena-sistema-opodatkuvannya
12. DOING BUSINESS-2018. Ukraine ranks the World Bank as an ease of doing business [Electronic resource]. Access mode: URL: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti vedennya-biznesu.
Опубліковано
2020-08-02
Як цитувати
Hliebova Alla Організація управління підприємств малого бізнесу в сфері послуг: українські реалії / Alla Hliebova, M. Solodovnyk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (1(76). – С. 125-131. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.1(76).1926.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)