Особливості формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі

  • Dr. Ramesh Кumar M. Урядовий коледж мистецтв (автономний), Нанданам, Ченнаї, Таміл Наду, Індія http://orcid.org/0000-0001-5345-2762
  • Svitlana Ivanytska Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-7111-270X
  • Tetiana Halaida Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-2747-7135
Ключові слова: соціально-психологічний клімат, колектив, задоволеність, комфорт, результат, згуртованість, стимулювання, умови праці

Анотація

Досліджено основи формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі. Розглянуто характеристики сприятливого й несприятливого соціально-психологічного клімату. Визначено, що основними факторами, які впливають на стан соціально-психологічного клімату в трудовому колективі, є: зміст праці та ступінь задоволення людей роботою; умови праці й побуту, задоволеність ними; ступінь задоволення характером міжособистісних стосунків зі співробітниками; стиль керівництва, особистість керівника, а також те, чи задоволений він співробітниками. Доведено, що характерними ознаками колективу, в якому наявний несприятливий соціально-психологічний клімат, є висока плинність кадрів та низька ефективність праці. У результаті дослідження визначено, що соціально-психологічний клімат – це стан групової психіки, сукупність ставлення членів колективу до умов і характеру сумісної діяльності, до колег по роботі, до керівника колективу. Провідна роль у формуванні соціально-психологічного клімату в трудовому колективі належить керівництву, яке в першу чергу повинно зрозуміти психологію людей, їх емоційний стан, настрій, душевні переживання, знайти індивідуальний підхід до кожного співробітника, правильно розмежовувати службові обов'язки та права працівника, а також мінімізувати рівень конфліктних ситуацій у колективі. Кожний працівник має прислухатися до думок інших, вислуховувати та поважати один одного, правильно та стримано виявляти власні емоції та толерантно ставитися до їх вияву в інших. Отже, кожний член трудового колективу повинен зробити свій внесок у покращення його соціально-психологічного клімату.

Дані про авторів

Dr. Ramesh Кumar M., Урядовий коледж мистецтв (автономний), Нанданам, Ченнаї, Таміл Наду, Індія

кандидат технічних наук, доцент

Svitlana Ivanytska, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Tetiana Halaida, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

старший викладач

Посилання

1. Baltes, B.B., Zhdanova, L.S. & Parker, C.P., (2009). Psychological climate: A comparison of organizational and individual level referents. Human Relations, vol. 62 (5), 669-700. DOI: 10.1177/0018726709103454.
2. O'Donovan, G. (2006). The Corporate Culture Handbook: How to Plan, Implement and Measure a Successful Culture Change Programme, Liffey Press, Dublin, Ireland.
3. Lee, A. S. & Dennis, A. R. (2012). A hermeneutic interpretation of a controlled laboratory experiment: A case study of decision-making with a group support system. Information Systems Journal, 22 (1), 3-27. https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2010.00365.x
4. Bal, P. M., Chiaburu, D. S., & Jansen, P. G. W. (2010). Psychological contract breach and work performance: is social exchange a buffer or an intensifier? J. Manage. Psychol. 25, 252–273. doi: 10.1108/02683941011023730
5. Baltes, Boris (2001). Psychological Climate in the Work Setting // International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences р.12355-12359. DOI: 10.1016/B0-08-043076-7/01437-6
6. Glisson, Charles (2015). The Role of Organizational Culture and Climate in Innovation and Effectiveness // Hum. Serv. Organ. Manag. Leadersh. Gov. 2015; 39(4): 245–250. doi:10.1080/23303131.2015.1087770
7. Baltes, B. B., Zhdanova, L. S., & Parker, C. P. (2009). Psychological climate: A comparison of organizational and individual level referents. Human Relations, 62(5), 669-700.
8. Biswas, S. (2011). Psychological climate and affective commitment as antecedents of salespersons’ job involvement. Management Insight, 7(2), 2-8.
9. Klem, C. & Schlechter, A. F. (2008). The relationship between leader emotional intelligence and psychological climate: An exploratory study. South African Journal of Business Management, 39 (2), 9-23
10. Maksymenko, A.H. & Chuprina, N.D. (2018). “Socio-psychological climate as a composition of organizational culture”, Efektyvna ekonomika (An efficient economy), [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6607 (Accessed 06 Nov 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.56
11. Skibitska, L I. Matvieiev, V. V., Schelkunov, V. I. & Podreza, S. M. (2014). Crisis Management: A Tutorial. Kyiv, Ukraine: TsUL, 584.
12. Padafet Yu. (2016). Formuvannia sotsialno-psykholohichnoho klimatu v kolektyvi [Formation of social and psychological climate in the team]. Derzhsluzhbovets' [Civil servant] (electronic journal), no.5. Available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2016/may/issue-5/article-17745.html.
13. Babenko T.V. (2013). Formuvannia optymalnoho sotsialno-psykholohichnoho klimatu v kolektyvi [Formation of optimal social and psychological climate in the team]. [Electronic resource]. Available at: http://confcontact.com/2013_04_04_zhv/1_Babenko.htm
14. Didyk A.M., Kuzmin O.Ye. (2013). Shliakhy pokrashchennia sotsialno-psykholohichnoho mikroklimatu kolektyvu v umovakh polivektornoho rozvytku pidpryiemstva [Ways to improve the social and psychological microclimate of the team in the context of multivector enterprise development]. Efektyvna ekonomika [An efficient economy] (electronic journal), No. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5133
Опубліковано
2020-08-02
Як цитувати
Кumar M.Dr. Ramesh Особливості формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі / Кumar M.Dr. Ramesh, Svitlana Ivanytska, Tetiana Halaida // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (1(76). – С. 92-98. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.1(76).1922.
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА