Особливості сучасного стратегічного контролю маркетингової діяльності підприємства

  • M. Mokliak Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • А. Hyrka Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • I. Myronenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: аналіз, бізнес-планування, конкуренція, маркетинг, виробництво, стратегія

Анотація

У статті розглядаються сучасні маркетингові принципи управління підприємством. Як відомо, принципи ­ це база знань про процеси та явища. Саме такі принципи маркетингу, як мета, планування, стратегія, організація і контроль, дають правильний напрямок для досягнення максимальної рентабельності виробництва продукції. Сучасний маркетинг є найважливішою функціональною сферою діяльності будь-якого підприємства, завданням якого є зв’язок процесів підприємства зі споживачами з метою задоволення потреб споживача й отримання прибутку підприємством. Функції маркетингу можуть бути дуже широкими, але всі вони відповідають одній з найважливіших цілей ­ прибутку і саме існуванню підприємства в довгостроковій перспективі. Маркетингова служба на підприємстві як основу своєї діяльності використовує комплексне вивчення ринку для виявлення ринкової ситуації, динаміки і структури попиту, оцінюванню ємності ринку, конкурентів і власного становища на ринку. Успішно організована і здійснена робота з маркетингу допомагає оперативно і своєчасно виявити й ліквідувати недоліки у стратегічному плануванні, організації та реалізації комерційної діяльності. Управління маркетингом ­ це найважливіша складова частина загальної системи управління підприємством. Неможливо уявити успішне підприємство, яке б розвивалося без застосування маркетингових принципів. Таким чином, при формуванні маркетингової діяльності на підприємстві слід визначити ті принципи, за допомогою яких буде формуватися маркетингова діяльність, притаманна кожному окремому підприємству. Правильне використовування маркетингових принципів управління допоможе підприємству вижити в жорсткому конкурентному середовищі.

Дані про автора

M. Mokliak, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Avtonomov V. S. History of economic studies. Teaching manual [Electronic resource] / V. S. Avtonomov. Access mode: http://epi.cc.ua/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy164.html
2. Armstrong H., Kotler F. Prnciples of Marketing. General Course, 5th Edition / Transl. from English: Teaching manual. – M.: K .: Publisher “Williams”, 2017. – 608 p.
3. Bahrii T. V. Strategic Marketing Activity Planning of 217 Enterprises [Electronic resource] / T. V. Bahrii. Access mode: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=67211 .
4. Balabanova L. V. Enterprise’s Marketing: Teaching manual. – K.: Center for Educational Literature, 2012. – 612 p
5. Boiko M., Suprunova Ye. Holistic marketing in the enterprises of the hotel industry. / M. Boiko, Ye. Suprunkova // Bulletin of KNTEU. – №1. – 2013. – P. 55–64.
6. Bulletin of Khmelnytskyi National University. – 2015. – № 3. – Vol. 3.
7. Trends and priority directions of development of domestic gas production [Electronic resource]. Access mode: http://www.uceps.org/upload/1446025738_file.pdf
8. Voichak A. V. Competitive advantages of the enterprise: essence and classification / A. V. Voichak, R. V. Kamyshnikov // Marketing in Ukraine. – 2015. – №2. – P. 50–53.
9. Zalizniuk V. P. SWOT-analysis of export activity of Ukrainian industrial enterprises in the context of Ukraine's integration into the EU / V. P. Zalizniuk // Economics of Sustainable Development: Theoretical Approaches and Practical Recommendations: Materials of a Scientific and Practical Conference (Kosice, Slovakia, September 13–16, 2015). – K .: Publishier "Center for Educational Literature", 2015. – P. 46–48.
10. Zharska I.O. Marketing Workshop: Theoretical Foundations, Tests, Tasks, Case Exercises [text]: teach. manual / I. O. Zharska. – Odesa: Atlant, 2016. – 284 p.
11. Zhukov S. A. Management of industrial marketing in enterprises: monograph. / S. A. Zhukov. – K.: National Academy of Management, 2017. – 345 p.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Mokliak M. Особливості сучасного стратегічного контролю маркетингової діяльності підприємства / M. Mokliak, HyrkaА., I. Myronenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (3(74). – С. 65-70. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.3(74).1765.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ