Особливості управління підприємствами туризму в умовах освітлення

Ключові слова: туристичний бізнес, туризм, небезпека, загроза, управління

Анотація

Мета статті полягає у вивченні особливостей управління підприємствами туристичного бізнесу в умовах загострення. Розглянуто основні показники розвитку туристичного бізнесу в різних країнах світу. Досліджено загрози і небезпеки, які впливають не тільки на систему управління підприємствами туристичного бізнесу, але й на їхню безпеку. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто сутність понять «небезпека» та «загроза», а також визначено основні чинники небезпек, що є характерними для діяльності підприємства туристичного бізнесу. У результаті вивчення було визначено основні загрози та небезпеки суб’єктів туристичної діяльності, які виникають у процесі функціонування туристичних підприємств і пов’язані з недоліками управління матеріальними, інформаційними, людськими, фінансовими та іншими ресурсами туристичних підприємств. У процесі дослідження було запропоновано модель зростання бізнесу, яку можна застосувати для управління підприємством туристичного бізнесу в умовах середовища з високим рівнем небезпек. Згідно з поглядами авторів, набір компонентів менеджменту на кожному етапі розвитку туристичного підприємства повинен бути адекватний її внутрішньому та зовнішньому середовищу, інакше результативність діяльності фірми буде знижуватись. Пропонована модель дозволяє визначити особливості управління підприємством туристичного бізнесу на кожному етапі його розвитку, враховуючи рівень ділової активності, загальної стратегії, рівень розвитку автоматизованих систем управління, особливості позиціонування в зовнішньому середовищі й доступність до реклами, а також співвідношення участі власника в бізнес-процесах підприємства на кожному етапі. Перспективами подальших досліджень є визначення потенційних напрямів мінімізації ризиків та загроз, що забезпечить не тільки відповідний рівень конкурентоспроможності туристичного підприємства, але і його розвиток.

Дані про авторів

Iryna Chernysh, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор економічних наук, доцент

Viktoriia Makhovka, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук

Посилання

1. Antonova A.M. The main types and characteristics of the negative impact on the environmental safety of the enterprise // Actual problems of the economy, 2015. – No. 2. – P. 189–194.
2. Bandurka A.M. Fundamentals of economic security: [textbook] / [Bandurka A. M., Dukhov V. E., Petrova K. Ya., Chervyakov I. M.]. – Kharkiv: Publishing house of nat. University of Internal affairs, 2003. – 236 p.
3. Chkan A.S. State regulation of tourism in Ukraine / A.S. Chkan // Collection of scientific papers of the Taurida State Agrotechnological University. – Economic sciences. – 2012. – No. 2 (18), Volume 3. – P. 276–290.
4. Floyd, M., Gibson, H., Pennington-Gray, L. and Thapa, B. 2003. The effect of risk perceptions on intentions to travel in the aftermath of September 11, 2001. Journal of Travel & Tourism Marketing, 15(2/3): 19-38. doi: 10.1300/J073v15n02_02.
5. Greiner L.E. Evolution and Revolution as Organization Grow / L.E. Greiner // Harvard Business Review. July – August. 1972. – P. 23–27
6. Kamlyk N. I. Economic security of entrepreneurial activity. Economic and legal aspect / M. I. Kamlyk. – M .: Atika, 2005. – 432 p.
7. Miroshnichenko A. Innovation activity of industrial enterprises of Ukraine: state and trends / A. Miroshnichenko // BULLETIN of Kyiv Taras Shevchenko National University. – 2013. – No. 10 (151). – P. 73–78.
8. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019.
9. World Travel & Tourism Council: Travel & Tourism Economic Impact 2019 – March 2019. All rights reserved.
10. Zabelin P.V. Fundamentals of corporate management of concerns / P.V. Zabelin. – M.: Prior, 1998 . – 176 p.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Chernysh Iryna Особливості управління підприємствами туризму в умовах освітлення / Iryna Chernysh, Viktoriia Makhovka // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (3(74). – С. 57-64. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.3(74).1763.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ