Мультипроектне управління інноваційним і високотехнологічним розвитком національного господарства

  • Oleksandr Redkin Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Alina Chaikina Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: інноваційний і високотехнологічний розвиток, стандарти стратегічного, мультипроектного та проектного управління

Анотація

На основі аналізу передового досвіду і думки вчених щодо сучасного прогресу провідних постіндустріальних країн і компаній світу встановлено, що їх успіх ґрунтується на застосуванні інноваційної моделі сталого розвитку і гармонійному управлінні процесами розроблення та реалізації стратегічних планів і цільових програм оновлення та високотехнологічної модернізації господарського комплексу цих країн і компаній. Обґрунтовано актуальність, новизну й практичну цінність теми дослідження для економіки та підприємств України. Визначено сферу використання стратегічного, мультипроектного й проектного управління для формування нового механізму забезпечення інноваційного розвитку вітчизняного господарства. Таким механізмом є реалізація «під ключ» стратегічних програм створення в Україні високотехнологічних науково-виробничих систем (ВНВС). У світі аналогами ВНВС є передові компанії та країни, такі як «Соні», «БМВ», «Боїнг», а також США, Німеччина, Японія, Сінгапур тощо. Запропоновано модель і алгоритм організації мультипроектного управління інноваційним розвитком національного господарства та його ВНВС. Їх ключовими системами, підсистемами й елементами є: національна (загальнодержавна) високотехнологічна науково-виробнича система; галузеві, регіональні та територіальні високотехнологічні системи; корпоративні ВНВС. Наведено рекомендації щодо впровадження мультипроектного управління в загальнодержавні та цільові програми розвитку передових галузей економіки, науки і техніки. Визначено перелік професійних навичок керівного персоналу щодо успішного впровадження та застосування світових стандартів стратегічного, мультипроектного й проектного менеджменту в програмах і проектах розвитку вітчизняного господарства та підприємств України. Використання наведених пропозицій має усунути не тільки існуючі вади традиційної форми державного управління на основі прийнятої методології стратегічного програмно-цільового підходу до розвитку вітчизняної економіки, а й буде сприяти впровадженню нового інноваційного механізму організації науково-технічного та високотехнологічного прогресу України.

Дані про авторів

Oleksandr Redkin, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат технічних наук

Alina Chaikina, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук

Посилання

1. Strategic and project management of the national economy innovative development, its high-tech research and production systems and enterprises: [monograph] / O.V. Redkin, D.M. Tolkachov. – Poltava: PoltNTU, 2019. – 334 p.
2. Redkin O.V. Implementation of the new mechanism of strategic and project management of the national economy innovative development / OV. Redkin, D.M. Tolkachov // “Economy and Region”. – Poltava: PoltNTU, 2016. – No. 3 (58). – PP. 49 – 61.
3. Chychkalo-Kondratska I.B. Factors and prerequisites for innovative development of research and production structures in Ukraine’s regions [electronic resource]. – e-mail: k56@pntu.edu.ua
4. Cleland Dirk. Project Management Strategic Design and Implementation / Dirk I. Cleland, Editor. – McGraw-Hill, Inc., New York, 2015. – 440 p.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Redkin Oleksandr Мультипроектне управління інноваційним і високотехнологічним розвитком національного господарства / Oleksandr Redkin, Alina Chaikina // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (3(74). – С. 50-56. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.3(74).1762.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ