Концептуальні засади забезпечення енергоефективності національної економіки

Ключові слова: енергоефективність національної економіки, енергозбереження, державна регуляторна політика, енергетична незалежність, економічна безпека, енергетичний потенціал

Анотація

У статті розглянуто проблему підвищення рівня енергоефективності національної економіки. Здійснено аналіз нормативно-правової бази для реалізації державної політики щодо забезпечення енергоефективності економіки України. Охарактеризовано динамічний аналіз ряду показників економічного розвитку держави в контексті визначення стану та потенціалу енергоефективності національної економіки. Відзначено низький ступінь практичної реалізації державних заходів стосовно енергозбереження й енергоефективності. Визначено основні фактори стримування розвитку енергоефективності національної економіки та запропоновано ряд заходів відносно підвищення її рівня. Енергоефективність національної економіки є базисом для забезпечення енергетичної складової економічної безпеки країни та її конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі. На основі проведеного дослідження правомірно констатувати достатньо ґрунтовну регуляторну базу реалізації державної політики у сфері енергоефективності. Проте ступінь практичної реалізації державних заходів з енергозбереження та енергоефективності залишається низьким, що підтверджується високим рівнем енергоємності ВВП. Головними причинами стримування реалізації потенціалу у сфері енергоефективності в Україні визначено: недосконалість економічних механізмів мотивації до енергоефективного споживання; недостатність інформаційного забезпечення щодо раціонального використання енергетичних ресурсів та недостатність досвіду з фінансування енергоефективних проектів з боку інвесторів чи інвестиційних банків; низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної енерготранспортної системи, що зумовлено високим моральним і фізичним зносом. Запропоновано ряд заходів, реалізація яких є базисом для розвитку інновацій, розширення можливостей підприємницької діяльності у сфері енергозбереження й енергоефективності, стимулювання попиту на енергозберігаючі продукти і технології та підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки й економічної безпеки в цілому.

Дані про авторів

Svitlana Onyshchenko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор економічних наук, доцент

Alina Hlushko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент.

Oleksandra Maslii, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Onyshchenko V.O., Onyshchenko S.V., Myroshnychenko V.V. Kontseptualno-metodychni zasady otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky derzhavy / V.O. Onyshchenko, S.V. Onyshchenko, V.V. Myroshnychenko // Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. – 2012. − №38. – P. 102−107.
2. Iskakov A.A. Enerhoefektyvnist natsionalnoi ekonomiky v konteksti yii ekoloho-ekonomichnoi bezpeky / A.A. Iskakov, I.M. Kobushko // Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. – 2016. – № 3. – P. 88−96.
3. Kytskai L.I. Enerhoefektyvnist v Ukraini: analiz, problemy ta shliakhy pidvyshchennia / L.I. Kytskai // Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Innovatsiina ekonomika». – 2013. – № 3 (41). –P. 32−37.
4. Hlushko A.D. Kontseptualni zasady realizatsii derzhavnoi rehuliatornoi polityky v napriamku zabezpechennia enerhoefektyvnosti natsionalnoi ekonomiky / A.D. Hlushko, L.A. Svystun, K.P. Shtepenko // Zbirnyk naukovykh prats II Mizhnarodnoi ukrainsko-azerbaidzhanskoi konferentsii «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23 – 24 travnia 2019 roku. – Poltava: PoltNTU, 2019. – P. 460−462 (634 p.).
5. Pro skhvalennia Enerhetychnoi stratehii Ukrainy na period do 2035 roku «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist»: Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 18 serpnia 2017 r. № 605-r. – Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80.
6. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi ekonomichnoi prohramy enerhoefektyvnosti i rozvytku sfery vyrobnytstva enerhonosiiv z vidnovliuvanykh dzherel enerhii ta alternatyvnykh vydiv palyva na 2010-2020 roky: Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 1 bereznia 2010 r. № 243. – Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-%D0%BF.
7. Pro Natsionalnyi plan dii z enerhoefektyvnosti na period do 2020 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 25 lystopada 2015 r. № 1228-r. – Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1228-2015-%D1%80.
8. Pro Natsionalnyi plan dii z vidnovliuvanoi enerhetyky na period do 2020 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 1 zhovtnia 2014 r. № 902-r. – Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80.
9. Dani The World Economic Forum. – Access mode: http://reports.weforum.org/global-energy-architecture-performance-index 2017/economies/?doing_wp_cron=1542025928.2657608985900878906250%20-%20economy=UKR
10. Dosvid krain Yevrosoiuzu z pidvyshchennia enerhoefektyvnosti, enerhoaudytu ta enerhomenedzhmentu z enerhooshchadnosti v ekonomitsi krain [Elektronnyi resurs]. – Access mode: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/Pidvyshhennya-energoefektyvnosti-v-YES.pdf
11. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
12. Babets I.H. Zabezpechennia enerhetychnoi bezpeky Ukrainy v umovakh heopolitychnykh transformatsii / I.H. Babets // Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. – 2017. – Vypusk 132. – P. 125–137.
13. Ofitsiinyi sait DK «Ukrtranshaz» NAK «Naftohaz Ukrainy» [Elektronnyi resurs]. – Access mode: http://www.utg.ua/
14. Doroshkevych V.I. Hazotransportna systema Ukrainy yak skladova bezpeky natsionalnoho hospodarstva / V. I. Doroshkevych // Molodyi vchenyi. – 2018. – № 10(1). – S. 325–330. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ molv_2018_10%281%29__79
15. Spivak Ya.O. Enerhozberezhennia yak faktor ekonomichnoho zrostannia Ukrainy / Ya.O. Spivak // Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. –2015. – № 10. – P. 208–210.
16. Enerhetychna efektyvnist Ukrainy. Krashchi proektni idei [elektronne vydannia]: Proekt «Profesionalizatsiia ta stabilizatsiia enerhetychnoho menedzhmentu v Ukraini» / Uklad.: S.P. Denysiuk, O.V. Kotsar, Yu.V. Chernetska. – K.: KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2016. –79 p. – Access mode: http://io.iee.kpi.ua/sites/default/files/HANDBOOK_of_BEST_ PRACTICES_2.pdf
17. Onyshchenko S.V., Analiz zahroz ekonomichnii bezpetsi Ukrainy v umovakh innovatsiinoho rozvytku ekonomiky / S.V. Onyshchenko, A.V. Matkovskyi, O.A. Puhach // Ekonomichnyi chasopys – ХХІ. – 2014. – № 1–2. – P.8 -11.
18. Zahrozy ekonomichnii bezpetsi Ukrainy: sutnist, otsiniuvannia ta mekhanizm uperedzhennia [monohrafiia] / S. V. Onyshchenko, O. A. Puhach. – Poltava: PoltNTU, 2015. – 337 p.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Onyshchenko Svitlana Концептуальні засади забезпечення енергоефективності національної економіки / Svitlana Onyshchenko, Alina Hlushko, Oleksandra Maslii // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (3(74). – С. 13-18. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.3(74).1755.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ