Регіональні інформаційні інструменти забезпечення розвитку регіональної соціально-економічної системи

  • Nataliia Naumenko Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» http://orcid.org/0000-0002-0585-932X
Ключові слова: інформаційні інструменти, інформаційна система, економічна безпека регіону, регіональний простір

Анотація

Приділено увагу аналізу системи інформаційних інструментів забезпечення соціально-економічної діяльності регіонів України та відмічено, що система нині перебуває на етапі свого становлення, для якого притаманні поява та апробація новий способів та інструментів регіональних економічних вимірів, накопичення, аналізу й оцінювання інформації. Проаналізовано різноманітні підходи до цього питання. У сучасних умовах на життєдіяльність суспільства зростаючий вплив здійснює рівень економічної безпеки та інформаційні процеси. Автором запропоновано під інформаційними інструментами забезпечення розвитку регіональних соціально-економічних систем розуміти засоби відображення реальних господарських явищ та економічних інтересів, аналіз, оцінювання прийняття управлінських рішень, які мають потенціал формування нового знання про стан економічних систем. Розглянуто два різних рівні суспільних потреб у регіональних інформаційних інструментах; зазначено фактори, котрі визначають склад потреб користувача вказаних інструментів у просторі регіону; запропоновано виділити три групи користувачів інформаційних інструментів забезпечення економічної безпеки регіонів на основі застосування розмежувальної ознаки характеру економічного інтересу. Як інструменти інформаційного забезпечення регіональних систем економічно-інноваційного розвитку та забезпечення економічної безпеки регіону розглянуто створення інформаційних систем зі швидким реагуванням на динаміку процесів і з різнорідними інформаційними ресурсами. Проаналізовано три технології побудови системи інформаційної підтримки економіко-інноваційної діяльності. Запропоновано розглядати такі підсистеми інформаційних інструментів регіонального розвитку: аналітичну, внутрішнього моніторингу та зовнішнього моніторингу.

Дані про автора

Nataliia Naumenko, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

1. Polyanskaya, N. M., Naydenova, E. B. (2016). Diagnostics and analysis of economic security in the regional management system // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika, 2, 51-68 [in Russian].
2. Petrova, E. A. (2013). Theoretical and methodological approaches to the analysis of the socio-economic development of the region and inter-regional comparisons. Vestnik "Volgogradskogo gos. un-ta. Seriya "Ekonomika. Ekologiya", 1, 46-55 [in Russian].
3. Chichkanov, V. P. & Kuklin A. A. (Eds). (2017). Forming a framework of economic security in the aspect of ensuring the sustainable development of the region. Yekaterinburg: In-t Ekonomiki UrO RAN [in Russian].
4. Makhanko, G. V. (2005). Modeling the economic security of a region in the context of its resource management. Doctor’s thesis. Stavropol [in Russian].
5. Petrishe, V. I. (2012). Information support tools for a regional innovation system. Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk, 3, 238-245.
6. Khadisov, M-R. B. (2018). Improving the management mechanism of economic security in the region. Extended abstract of candidate’s thesis. Grozny [in Russian].
7. Kulakov, V. G. (2005). Regional Information Security System: Threats, Management and Ensuring: Doctor’s thesis. Voronezh [in Russian].
8. Devyatin, P. N. & Efremov, D. V. & Kulemin, V. V. Modeling and Verification of Access Control Security Policies in Operating Systems. − Kharkov: Telekom [in Russian].
9. Arskiy, Yu., Tsvetkov, V., Yashukova, S.(2007). Information resources to support innovation. Informatsionnye resursy Rossii, 6, 32-36 [in Russian].
10. Peter, M.(1996). Milling. Modeling innovation processed for decision support and management simulation. System Dynamics Review, 12, 214-234.
11. Rumyantsev, V. P. Informatsionnye problemy innovatsionnoy ekonomii [Information Problems of Innovative Economy]. Retrieved from http:// www.VPRumyantsev.ru.
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Naumenko Nataliia Регіональні інформаційні інструменти забезпечення розвитку регіональної соціально-економічної системи / Nataliia Naumenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (2(73). – С. 109-115. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.2(73).1633.
Розділ
Математичні методи, моделі й інформаційні технології в економіці