Облік зобов’язань підприємства відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Ключові слова: зобов’язання, забезпечення, національні стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, визнання, класифікація зобов’язань

Анотація

Розглянуто порядок формування інформації та відображення господарських операцій з обліку зобов’язань підприємства відповідно до норм національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Проведено порівняльний аналіз нормативних документів у розрізі тлумачення сутності, визнання та класифікації зобов’язань підприємства. Виявлено відмінності у сфері застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Установлено спільні й відмінні риси методики обліку зобов’язань підприємства. Спільними рисами є: використання і відображення у стандартах бухгалтерського обліку таких термінів, як «зобов’язання» і «забезпечення», а також визначення поняття «зобов’язання». Відмінність полягає у тому, що: П(С)БО 11 «Зобов’язання» розглядає зобов’язання, а МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» – забезпечення. До того ж  МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» передбачає розподіл забезпечень при відображенні в балансі на коротко- й довгострокові зобов’язання, тоді як в Україні взагалі не передбачено поділ забезпечень за часом їх залучення. У результаті розгляду підходів до класифікації зобов’язань у стандартах обліку встановлено, що класифікація зобов’язань, яка застосовується підприємствами в Україні (відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання»), виокремлює довгострокові, поточні, непередбачувані зобов’язання, доходи майбутніх періодів, а відповідно до міжнародного стандарту (МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи») зобов’язання поділяються лише на поточні (короткотермінові) й непоточні (довготермінові).

Визначено основні неврегульовані питання з обліку зобов’язань згідно з нормами діючого П(С)БО 11 «Зобов’язання» (на відміну від МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»): відсутні окремі терміни і поняття, а також їх тлумачення (подія, що зобов’язує; юридичне зобов’язання; конструктивне (фактичне, традиційне) зобов’язання; теперішня заборгованість; достовірна оцінка зобов’язання; найкраща оцінка видатків, необхідних для сплати теперішньої заборгованості на дату балансу).

Дані про авторів

Olena Koba, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат технічних наук, доцент

Yuliia Myronova, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук

Посилання

1. Artiukh O.V. Accounting: a tutorial. Odessa, 2014. 305 p.
2. Asmolova T.V., Syrtseva S.V. Features of accounting for obligations under national and international accounting standards: a comparative aspect. Economic Sciences. 2015. Issue 12 (45). Part 1. P. 15–21.
3. Bondarenko D.O. Features of accounts payable in the transition to international standards. The official website of Zhytomyr Scientific Accounting School Franz Butynets. URL: http://zsas.zhitomir.org/ru/forum.
4. Butynets F.F. Theory of Accounting: Textbook. Zhytomyr: Ruta, 2003. 444 p.
5. Holov S.F., Kostiuchenko V.M. Accounting in accordance with international standards: examples and comments: practice manual. Kyiv: Libra, 2001. 840 p.
6. Honcharuk S.M., Voitovych N.V. Harmonization of accounting of obligations in enterprises in Ukraine in the context of transition to international standards. Young scientist 2017. № 12 (52). P. 596–600.
7. Kuzminskyi Yu.A. Automation of operational accounting and control of international economic operations: monograph. Kyiv: KNEU, 2001.268 p.
8. Ovsiuk N.V., Radchenko O.Yu. Employee benefits for Accounting Standard 26 and IAS 19: A comparative aspect. Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis. 2012. № 3 (24). P. 360–368.
9. Skovrunska T.V., Tyvonchuk S.V. Harmonization of the national system of payment of wages according to international standards. Economic Sciences. 2013. Issue 10 (4). P. 229–236.
10. On Accounting and Financial Reporting in Ukraine: Law of Ukraine dated July 16, 1999 № 996-ХІV / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14(application date: 20.04.2019).
11. National Accounting Standard 1 «General Requirements for Financial Statements» : Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated February 7, 2013 № 73 / Ministry of Finance of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (application date: 20.04.2019).
12. Accounting Standard 11 «Liabilities»: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated January 31, 2000 № 20 / Ministry of Finance of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00 (application date: 20.04.2019).
13. International Accounting Standard 37 «Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets» : Standard dated January 1, 2012 / Council on International Accounting Standards. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9 29_051(application date: 20.04.2019).
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Koba Olena Облік зобов’язань підприємства відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / Olena Koba, Yuliia Myronova, Ilona Siroshtan // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (2(73). – С. 102-108. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.2(73).1632.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ