Модель корпоративної культури в розрізі стратегічних ініціатив підприємств машинобудування

Ключові слова: стратегія, корпоративна культура, стратегічні ініціативи, модель корпоративної культури, корпоративний бізнес-портфель

Анотація

Подано нові стратегічні ініціативи для підвищення ефективності на підприємствах машинобудування, які є основою для стратегічного поліпшення загальної ефективності підприємств машинобудування, а головними в них виступають аналітичні процедури, конкретні методики яких залежать від стратегічної і фінансової привабливості галузей, освоєних підприємствами. Доведено, що менеджери-управлінці повинні постійно вивчати корпоративний бізнес-портфель та надавати висновки за окремими показниками: за кількістю підрозділів підприємства в привабливих галузях, за кількістю підрозділів у зрілих і застійних галузях; зниження показників, котрі можуть негативно впливати на загальну продуктивність підприємства; залежність підрозділів від факторів сезонності і циклічності, від появи нових технологій; кількість підрозділів з невизначеними перспективами; стратегічна відповідність між підрозділами підприємства; наявність портфелів непотрібних підрозділів; ресурсна відповідність між підрозділами. Здійснювати якісний аналіз бізнес-портфеля, проводити реструктуризацію портфеля, постійно переглядати політику розподілу ресурсів. Виявлено, що аналіз стратегічної і фінансової привабливості корпоративного бізнес-портфеля повинен показувати, чи здатне підприємство досягти запланованих показників при поточному складі та ресурсній базі. Зміни стратегії підприємства не потрібні, якщо цей аналіз підтвердиться. Розроблено заходи, які необхідно вжити в результаті існування загрози зниження ефективності. З’ясовано, щоб корпоративна культура на підприємствах машинобудування була ефективною, необхідно реалізувати стратегію підприємств машинобудування. Запропоновано модель корпоративної культури підприємств машинобудування в розрізі стратегій, котра складається з шести блоків стратегій. Установлено, що для того, щоб запропонована стратегія працювала на підприємствах машинобудування, вона повинна відповідати принципам розроблення успішної стратегії. У результаті дослідження сформовано принципи успішної стратегії.

Дані про автора

Olena Androsova, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Antoniuk A., & Shmyhol N. (2012) Otsinyuvannia ekonomichnoi efektyvnosti upravlinnia korporatyvnoyiu kulturoiu [Evaluation of the economic efficiency of corporate culture management] / State and regions. Series: Economics and Business. – 2012. – No. 4. – P. 27–31.
2. Asaul A. M. & Koval O. S. (2012) Osnovni napriamy pidvyshchennia yakosti ta efektyvnosti rozrobky i pryinyattia upravlinskykh rishen u pidpryiemnytskykh strukturakh [Main directions of improvement of quality and efficiency of development and acceptance of managerial decisions in business structures] / Economy of Ukraine. – 2012. – No. 11 (612), November. – P. 29–37.
3. Beloshapka V. & Kulik Yu. (2011) Instrumental'nyye kompetentsii menedzhera pri formirovanii rynochnoy korporativnoy kul'tury. [Instrumental competencies of the manager in the formation of a market corporate culture] / Stock market. – 2011. – No. 11 March. – P. 20–24.
4. Khimych I.H. (2010) Models of formation of corporate culture for machine-building enterprises / State and regions. Series: Economics and Business. – 2010. – No. 2. – P. 218–223.
5. Gallo P. Corporate culture typology model with regard to organizational structure / P. Gallo, J. Gonos. – 2014. – № 12 (162). – P. 304–310.
6. Mulhouse Y. & Kostya M. (2018) Pozitivnoye liderstvo na korporativnom urovne: kak vystroit' vyigryshnuyu kul'turu: [Positive leadership at the corporate level: how to build a winning culture:] chapter from the book "Inspiring Leader. Team. Meanings. Energy." / Banking Management. - 2018. - № 1. - p. 29-34.
7. Setiawan K. (2017) Influence of managerial leadership, corporate culture and ERP implementation on corporate performance / K. Setiawan, B. Santoso. – 2017. – № 3 (189). – P. 253-259.
8. Stojanovic, Aleksic V. (2013) Is it necessary to change organizational culture? Slovenian-serbian experience A. V. Stojanovic, Z. Nedelko, V. Domanovic. – 2013. – № 2. – Р. 354-362.
9. Thompson Jr., Arthur, D., Strickland III, L., J. (2006) Strategic management: concepts and situations for analysis, 12th edition: Trans. from English - M .: Publishing House "Williams", 2006. – 928 p. : il. – Parat tit. English
10. Andrushkyk B.M. (2011) Korporatyvne upravlinnia: navchalnyi posibnyk. [Corporate governance: tutorial]. – K.: Condor, 2011. – 582 p.
11. Andrushkyk B.M. (2011) Korporatyvne upravlinnya [Corporate Governance:] Textbook / Andrushkov B.M., Chernichintsev S.P. – K.: Condor, 2011 – 528 p.
12. Zakharchyn H.M., Liubomudrova N.P., Vinnychuk R.O., Smolinska N.V. (2011) Korporatyvna kultura [Corporate culture] / Tutorial. – Lviv, 2011 – 317 pp.
13. Svatiuk O. R. (2015) Infrastruktura korporatyvnoho seredovyshcha: zovnishni ta vnutrishni strukturni elementy [Infrastructure of the corporate environment: external and internal structural elements] / "Lvivska Polytechnika" National University. Herald.: Collection of Scientific Works № 819. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development. – Lviv, 2015. – P. 82–91.
14. Sydorko I. (2017) Formuvannia pozytyvnoi korporatyvnoi kultury orhanizatsiy [Formation of positive corporate culture of organizations] / Measuring technique and metrology: interdepartmental sciences: collection. Issue 78. – Lviv, 2017. – P. 118–123.
15. Strychalska-Rudzewicz A. Determinants of organizational culture that influence innovation. The case of production companies in Poland / Lviv Polytechnic National University. Herald.: Collection of Scientific Works No. 779. Problems of Economics and Management. –- Lviv, 2014. – P. 98–105.
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Androsova Olena Модель корпоративної культури в розрізі стратегічних ініціатив підприємств машинобудування / Olena Androsova // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (2(73). – С. 54-59. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.2(73).1627.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ