Проектування служби антикризового управління підприємством

  • Раїса Іванівна Біловол Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0002-5446-0374
  • Ірина Володимирівна Черниш Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0001-6565-5292
  • Аліна Сергіївна Арзуманян Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: менеджмент, управління, підприємство, криза, система антикризового управління

Анотація

Поглиблення ринкових відносин і забезпечення реалізації курсу на стійке економічне зростання економіки держави робить надзвичайно актуальною проблему організації протидії економічним і політичним кризовим явищам в діяльності підприємств і відродження їх нормального функціонування та потребує впровадження на підприємствах антикризового управління як постійно діючої складової загального господарського механізму, що спрямовано на запобігання та подолання кризових явищ у діяльність підприємства. На думку авторів, створення  певної структури  з антикризового управління повинно залежати від обсягів діяльності й розміру підприємства та фаз кризи: легка, глибока, катастрофа.

У результаті проведеного дослідження визначено, що питання організаційного проектування служби антикризового управління (САУ) підприємства й механізму функціонального її забезпечення залишаються на сьогодні недостатньо вивченими.

Визначено основні принципи створення служби антикризового управління. З’ясовано причини необхідності створення САУ на підприємствах, її основні функції та завдання діяльності. Обґрунтовано підходи до формування САУ.

Розглянуті принципи щодо запропонованої до впровадження служба антикризового управління  повинна завжди бути готовою до подолання кризової чи критичної передкризової ситуації, що може постати через зіткнення інтересів власників підприємств на ринку та впливу чинників внутрішнього і зовнішнього середовищ.

Дані про авторів

Раїса Іванівна Біловол, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент

Ірина Володимирівна Черниш, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор економічних наук, доцент

Посилання

1. Vasylenko V.O. Anti-crisis management of the enterprise: Teaching manual – К., 2013. - 504 с.
2. Havrylenko Y.M. Organization of work with personnel: manual. / Y.M. Havrylenko. - K .: Technique. 2010 - 159 p.
3. Ivaniuta S.М. Anti-crisis control: Teaching manual - K.: Center for Educational Literature, 2007. - 288 p.
4. Lyhonenko L.O. Anti-crisis management of the enterprise. - K .: NTU, 2001. - 580 p.
5. Lamben Jean-Jacques. Market-Oriented Management: Strategic Marketing. / Jean-Jacques Lamben. - M: Peter, 2014. - 800 p.
6. Osovska H.V., Osovskyi O.A. Management of organizations: Teaching manual - K.: Condor, 2009 - 680 pp.
7. Shershnova Z.E. Strategic Management: Teaching Manual / Z. Shershnova, S.V. Oborska - K.: KNEU, 2011. - 384 p.
8. Khmil F.I. Workshop on management of organizations: textbook / F.I. Khmil. - Lviv: Magnolia 2006, 2011. - 333 p.
9. John K.S. Chong, (2004) "Six steps to better crisis management", Journal of Business Strategy, Vol. 25 Issue: 2, pp.43-46, https://doi.org/10.1108/02756660410525407
10. Caroline Sapriel, (2003) "Effective crisis management: Tools and best practice for the new millennium", Journal of Communication Management, Vol. 7 Issue: 4, pp.348-355, https://doi.org/10.1108/13632540310807485
11. Scott S. Cowen, J. Kendall Middaugh II, Kevin McCarthy, (1984) "Corporate Life Cycles and the Evolution of Management — Part I", Management Decision, Vol. 22 Issue: 2, pp.3-11, https://doi.org/10.1108/eb001340
12. Alexandros Paraskevas, (2006) "Crisis management or crisis response system?: A complexity science approach to organizational crises", Management Decision, Vol. 44 Issue: 7, pp.892-907, https://doi.org/10.1108/00251740610680587
13. M.K. Kolay, (1991) "Managing Working Capital Crises – A System Dynamics Approach", Management Decision, Vol. 29 Issue: 5, https://doi.org/10.1108/EUM0000000000073
14. Hliebova A.O., Konerska T.O. Formation of the system of crisis management in the enterprise / / Young scientist. - 2015. - No. 11 (2). - P. 35-40.
15. Makhovka V. M. Process, methods and functions of crisis management at the enterprise // Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade. Sir: Economic Sciences. - 2012. - No. 1. - pp. 219-225.
16. Kozachenko H.V., Ponomarev V.P., Liashenko O. M. Economic security of the enterprise: the essence and mechanism of provision: monograph // K .: Libra. - 2003. - T. 280. - P. 32.
Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
Біловол РаїсаІванівна Проектування служби антикризового управління підприємством / РаїсаІванівна Біловол, ІринаВолодимирівна Черниш, АлінаСергіївна Арзуманян // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (1(72). – С. 74-82. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.1(72).1440.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ