Проблеми вдосконалення міжнародного туристичного ринку Грузії

  • Анзор Хемидович Девадзе Батумський державний університет імені Шота Руставелі
  • Іраклій Ахмедович Кордзаія Батумський державний університет імені Шота Руставелі
  • Ксенія Вікторівна Чичуліна Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: міжнародний туризм, туристичний ринок, туристичний потенціал, туристичний продукт, туристична індустрія, політика туризму

Анотація

Виконано аналіз сучасного стану міжнародного туризму Грузії. На цій основі розроблено комплекс заходів і практичних рекомендацій для підвищення конкурентоспроможності туристичного ринку Грузії на світовому ринку міжнародних туристичних послуг, що безпосередньо впливає на розвиток економіки країни. Також стверджується, що сприяння зростанню кількості міжнародних туристів безпосередньо впливає на розвиток економіки країни. Грузія завдяки геополітичному розташуванню й існуючим природним, історичним та культурним ресурсам має практично необмежені ресурси розвитку міжнародного туризму. Разом з тим туристичний потенціал країни використовується недостатньо ефективно, і головна причина цього полягає в слабо розвинутій інфраструктурі туризму. Здійснено аналіз існуючого стану розвитку ринку міжнародного туризму й розкрито актуальні проблеми, що стримують його розвиток у Грузії. Для досягнення цілей, намічених стратегічною програмою туризму Грузії, і досягнення світового рівня конкурентоспроможності туристичного ринку країни необхідне розв’язання таких першочергових завдань: зростання державних та приватних інвестицій у сфері туризму; удосконалення бізнес-середовища з метою збільшення іноземних і місцевих інвестицій; за допомогою ефективного маркетингу та інформаційної кампанії залучення візитерів з туристичних ринків з високою платіжною здатністю; зростання конкурентоспроможності за допомогою пропозиції туристичного обслуговування на світовому рівні; повага, охорона і просування на світових туристичних ринках природної та культурної спадщини Грузії. Для подальшого розвитку міжнародного туристичного ринку країни і розв’язання вищеперелічених завдань необхідним є встановлення партнерських взаємовідносин між державою, представниками туристичної індустрії, неурядовими організаціями та місцевим населенням. Це сприятиме підвищенню пізнаваності Грузії на світовому туристичному ринку і піднесенню міжнародного туризму на якісно новий рівень.

Дані про авторів

Анзор Хемидович Девадзе, Батумський державний університет імені Шота Руставелі

кандидат економічних наук, професор факультету туризму, керівник департаменту туризму

Іраклій Ахмедович Кордзаія, Батумський державний університет імені Шота Руставелі

доктор адміністрування бізнесу, асистент професор факультету туризму

Ксенія Вікторівна Чичуліна, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

1. Crainer, S. Ultimate Book of Business Brands: Insights from the World's 50 Greatest Brands. Textbook / S. Crainer, D. Dearlove. – Capstone, 2002. – 246 p.
2. Crainer, S. The Ultimate Business Library: The Greatest Books That Made Management / S. Crainer. –San Val, 2002. – 346 p.
3. Cockerell, L. The Customer Rules : The 39 Essential Rules for Delivering Sensational Service. Textbook / L. Cockerell. – The Crown Publishing Group, 2013. – 208 p.
4. Lin, Z. Segmenting global tourism markets: A panel club convergence approach / Z. Lin, You K, C. K. Lau, E. Demir // Annals of Tourism Research. – Elsevier, 2019. – Volume 75.– P. 165 – 185. https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.01.007
5. Pulido-Fernández, J. I. Does environmental sustainability contribute to tourism growth? An analysis at the country level / J. I. Pulido-Fernández, P. J. Cárdenas-García, J. A. Espinosa-Pulido // Journal of Cleaner Production . – Elsevier, 2019. – Volume 213.– P. 309 – 319. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.151
6. Assaf, A. G. The estimation and decomposition of tourism productivity / A. G. Assaf , M. Tsionas // Tourism Management. – Elsevier, 2018. – Volume 65.– P. 131 – 142. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.09.004
7. Brothers, G. Geospatial analytics for federally managed tourism destinations and their demand markets / G. Brothers, D. W. Bohnenstiehl, H. Devine // Journal of Destination Marketing & Management. – Elsevier, 2015. – Volume 4.– P. 173 – 186. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.05.002
8. Paresishvili, O. Rural tourism as a promising trend of small business in Georgia: Topicality, capabilities, peculiarities / O. Paresishvili, L. Kvaratskhelia,V. Mirzaeva // Annals of Agrarian Science. – Elsevier, 2017. – Volume 15.– P. 344 – 348. https://doi.org/10.1016/j.aasci.2017.07.008
9. Gugushvili, T. Fragmented development: Tourism-driven economic changes in Kazbegi, Georgia / T. Gugushvili, G. Salukvadze, J. Salukvadze // Annals of Agrarian Science. – Elsevier, 2017. – Volume 15.– P. 49 – 54. https://doi.org/10.1016/j.aasci.2017.02.005
10. Khoshtaria, T.K. Prospects of ecotourism development in recreation areas of South Georgia / T.K. Khoshtaria, N.T. Chachava // Annals of Agrarian Science. – Elsevier, 2017. – Volume 15.– P. 312 – 317. https://doi.org/10.1016/j.aasci.2017.07.004
11. Paresashvili, N. Major Tasks of Ecotourism Management in Georgia / N. Paresashvili // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – Elsevier, 2014. – Volume 156.– P. 170 – 173. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.164
12. Gevorkyan, A.V. The legends of the Caucasus: Economic transformation of Armenia and Georgia / A.V. Gevorkyan // International Business Review. – Elsevier, 2015. – Volume 24.– P. 1009 – 1024. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.12.002
13. Statistical review of tourism in Georgia (in Georgian). – Tbilisi, 2019. საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა. თბ., 2019.
14. Meladze M. Features of tourist product formation in Georgia (in Georgian) // M. Meladze. – Tbilisi, 2008. მ. მელაძე. ტურისტული პროდუქტის ფორმირების თავისებურებები საქართველოში. თბ., 2008.
15. Operational data of the Ministry of internal Affairs of Georgia for 2018 (in Georgian). – Tbilisi, 2019. საქართველოს შსს 2018 წლის ოპერატიული მონაცემები. თბ., 2019.
Опубліковано
2019-06-21
Як цитувати
Девадзе АнзорХемидович Проблеми вдосконалення міжнародного туристичного ринку грузії / АнзорХемидович Девадзе, ІраклійАхмедович Кордзаія, КсеніяВікторівна Чичуліна // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (1(72). – С. 17-27. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.1(72).1432.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ