Gavrylenko, S., & Chelak, V. (2023). Розробка методу ідентифікації стану комп’ютерної системи на основі нечітких дерев рішень. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць, 1(71), 78-83. https://doi.org/https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.1.078