Fatahov, I. V. Methods of Assessing the Management of Competitiveness in the Construction Industry. Науковий журнал «Економіка і регіон», вип. 1 (92), ПНТУ, Feb. 2024, с. 202-5, doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3329.