[1]
N. Dr. Abdelhamid, «Ресурси та можливості в країнах, що розвиваються: яка причинна обумовленість»?, Науковий журнал «Економіка і регіон», вип. 4(75), с. 45-54, Груд 2019.