Fatahov, I. V. (2024) Methods of assessing the management of competitiveness in the construction industry, Науковий журнал «Економіка і регіон». Полтава: ПНТУ, (1 (92), с. 202-205. doi: https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3329.