Martynova Olena Застосування теорії нечітких множин в оцінці економічної ефективності та ризику інвестиційних проектів в умовах невизначеності / Olena Martynova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 244-250. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3336.