Oganezova Anna Екологічний фактор у формуванні здоров’яорієнтованої економіки / Anna Oganezova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 268-274. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2808.