Dr. Abdelhamid Nechad Ресурси та можливості в країнах, що розвиваються: яка причинна обумовленість? / Nechad Dr. Abdelhamid // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (4(75). – С. 45-54. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1816.