Martynova, O. (2024). Застосування теорії нечітких множин в оцінці економічної ефективності та ризику інвестиційних проектів в умовах невизначеності. Науковий журнал «Економіка і регіон», (1 (92), 244-250. https://doi.org/https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3336