Oganezova, A. (2022). Екологічний фактор у формуванні здоров’яорієнтованої економіки. Науковий журнал «Економіка і регіон», (4(87), 268-274. https://doi.org/https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2808