Dr. Abdelhamid, N. (2019). Ресурси та можливості в країнах, що розвиваються: яка причинна обумовленість?. Науковий журнал «Економіка і регіон», (4(75), 45-54. https://doi.org/https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1816