[1]
Dr. Abdelhamid, N. 2019. Ресурси та можливості в країнах, що розвиваються: яка причинна обумовленість?. Науковий журнал «Економіка і регіон». 4(75) (Груд 2019), 45-54. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1816.