Збірник наукових праць рекомендовано до опублікування вченою радою Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» протокол №6 від 30.12.2020 р.
У збірнику представлені результати наукових і науково-технічних розробок у галузі машинобудування, автомобільного транспорту та механізації будівельних робіт; із проектування, зведення, експлуатації та реконструкції будівельних конструкцій, будівель і споруд; їх основ та фундаментів; будівельної фізики та енергоефективності будівель і споруд.
Призначений для наукових й інженерно-технічних працівників, аспірантів і магістрів.

Опубліковано: 2020-12-30

Весь випуск

Статті