НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗАЛІЗОБЕТОННИХ АНІЗОТРОПНИХ ОБОЛОНОК

Ключові слова: напружено-деформований стан, переміщення, оболонка, залізобетон, експериментальні дослідження

Анотація

Досліджено характер зміни напружено-деформованого стану фрагментів системи «Монофант». Для експериментальних досліджень деформованого стану фрагментів нової конструктивної системи багатокритеріального призначення «Монофант» використано метод, заснований на гідростатичному навантаженні, коли воно задається вагою води, і її величина регулюється висотою водяного стовпа. Для визначення якісного та кількісного характеру деформування об'єкта дослідження здійснено виміри переміщень циліндричної і сферичної оболонок у 25-ти точках. При цьому з огляду на складність конфігурації конструкцій, що у свою чергу зумовило появу як вертикальних, так і горизонтальних переміщень досліджуваної поверхні оболонки під дією вертикального навантаження, виникла необхідність вимірювання переміщень у двох напрямках у циліндричній оболонці й вертикальних переміщень в сферичної оболонці. З проведеного дослідження випливає, що конструктивні елементи наділено всіма необхідними характеристиками міцності та жорсткісними атрибутами несучих елементів будівель з монолітного залізобетону.

Дані про авторів

L. V. Gaponova, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkov

PhD, Associate Professor

S. S. Grebenchuk, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkov

post-graduate

Посилання

1. Useful model patent №89464 Ukraine, Е 04В 1/В (2006.01) «Momofant» frame building / Shmukler V.S, Babaev V.M., Bugaevsky S.O., Berezhna K.V., Karyakin I.A., Kondraschenko V.I., Sersky I.M. – 2013 11919; application 10.10.2013; publication 25.04.2014. Bulletin №8.
2. Babaev V., Shmukler V., Bugayevskiy S., Nikulin V. Cast Reinforced Concrete Frame of Buildings and Methods of Its Erection // Journal of Civil Engineering and Construction. – 2016. – Volume 5. Number 2. – Рp. 143-156.
http://www.techrev.org.uk/jcec/5.2/jcec.5.2.143.pdf
3. Gaponova L.V., The experimental and theoretical research of stress-strain behaviour of a coating spherical shell [Text] / Gaponova L.V., Kalmikov O.A., Grebenchuk S.S. // Collection of scientific papers of Ukrainian State University of Railway Transport. – 2015. – Issue 157. – p.p. 102-113. http://csw.kart.edu.ua/article/view/61641/57380
4. Gaponova L.V., The stress- strain behaviour of the a coating cylindrical shell [Text] / Gaponova L.V., Kalmikov O.A., Grebenchuk S.S. // Municipal infrastructure of cities. – 2016. – Issue. 126. – p.p. 9-18.: http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/4740/4700
5. V. Babaev, V. Shmukler,. S. Grebenchuk, L. Gaponova, L., Kalmikov О. // Analysis of Stress-Strain State of Spherical Roof Shell / 1 st International Conference on Engineering and Innovative Technology, SU-ICEIT 2016, April 12-14, 2016, Salahaddin University-Erbil, Kurdistan, Iraq. http://zancojournals.su.edu.krd/index.php/JPAS/article/view/801/411
6. Useful model patent №44125, MPK G01M19/00, G01N3/00, G01M5/00. The device for testing slabs and shells in situ /Shmukler V.S., Chuprinin A.A., Abbasi R. - # u200901598; application 24.02.09; published 25.09.09, Bulletin №12.
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Gaponova L.V. Напружено-деформований стан залізобетонних анізотропних оболонок / L.V. Gaponova, S.S. Grebenchuk // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 108-120. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.784.