УРАХУВАННЯ ПОЗДОВЖНІХ СИЛ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЧАСТОТ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ДИСКРЕТНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Ключові слова: вільні коливання, поздовжня сила, частота, динамічна система, навантаження

Анотація

Розглянуто плоскі й просторові стержневі системи, що входять до складу багатьох інженерних і технічних споруд. Скорочення строків розробки нових конструкцій з одночасним підвищенням якості їх проектування потребує знаходження нових шляхів для удосконалення динамічного аналізу й розрахунку складних стержневих систем. Проаналізовано, що урахування поздовжніх сил при визначенні частот вільних коливань дискретних динамічних систем сумісно з використанням сучасної комп’ютерної техніки і програмних комплексів дозволяє зменшити час для проведення таких розрахунків, а також використовувати принципово нові схеми та методи, які були недоступні раніше через великі обсяги обчислень. Розглянуто задачу обчислення спектра частот вільних коливань стержневих систем із кінцевим числом ступенів вільності при згинанні з урахуванням поздовжніх сил. Наведено приклади кількісної оцінки впливу поздовжніх сил на частоти вільних коливань.

Дані про автора

A. A. Shkurupiy, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

PhD, Professor

Посилання

1. Тимошенко С. П. Курс теории упругости / С. П. Тимошенко. – К. : Наукова думка, 1972. – 501 с.
Timoshenko S. P. Kurs teorii uprugosti / S. P. Timoshenko. – K. : Naukova dumka, 1972. – 501 s.
2. Structural Mechanics / H. Al. Nageim, F. Durka, W. Morgan, D. Williams. – Trans-Atlantic Publications, 2010. – 456 p.
3. Olsson K.-G. Structural Mechanics: Modelling and Analysis of Frames and Trusses /
Karl-Gunnar Olsson, Ola Dahlblom. – Wiley, 2016. – 344 p.
4. Smith P. An Introduction to Structural Mechanics / P. Smith. – Palgrave Macmillan, 2001. – 368 p.
5. Hulse R. Structural Mechanics / Ray Hulse, Jack Cain. – Palgrave Macmillan. 2000. – 592 p.
6. Бабаков Н. М. Теория колебаний / Н. М. Бабаков. – М. : Гос. изд-во технико-теоретич. лит., 1958. – 628 с.
Babakov N. M. Teorija kolebanij / N. M. Babakov. – M. : Gosud. izd-vo tehniko¬teoretich. lit.,
1958. – 628 s.
7. Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений / А. Ф. Смирнов, А. В. Александров, Б. Я. Лащенников, Н. Н. Шапошников; под ред. А. Ф. Смирнова. – М. : Стройиздат, 1984. – 416 с.
Stroitel'naja mehanika. Dinamika i ustojchivost' sooruzhenij / A. F. Smirnov, A. V. Aleksandrov, B. Ja. Lashhennikov, N. N. Shaposhnikov; pod red. A. F. Smirnova. – M. : Strojizdat, 1984. – 416 s.
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Shkurupiy A.A. Урахування поздовжніх сил при визначенні частот вільних коливань дискретних динамічних систем / A.A. Shkurupiy, P.B. Mytrofanov // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 47-53. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.780.