ПОКРИТТЯ ТИПУ ГІПЕРБОЛІЧНИЙ ПАРАБОЛОІД ЗІ ЗБІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Ключові слова: від'ємна гаусова кривизна, оболонкові покриття, ASP, критерії руйнування, композиційні матеріали

Анотація

Гіпар – гіперболічний параболоїд, що має трансляційну лінійчату нерозгортаючу антикласичну поверхню, тобто поверхню негативної гаусової кривизни. Формоутворення з параболічних елементів відповідає випинанню оболонки і головні зусилля розтягування розташовуються у напрямку висхідних парабол. Композиційні матеріали мають анізотропні характеристики, у зв’язку з чим їх часто використовують при вирішенні специфічних конструкторських завдань. ANSYS Workbench спеціалізований програмний продукт – ANSYS Composite PrepPost (ASP), у якого всі слойоні елементи дозволяють оцінювати міцність за допомогою різних критеріїв руйнування (критерій максимальних деформацій, напруги, цая-ву, хашин, гипотеза цая-хилл). Надається конструктивне рішення різних типів складових елементів, а також розрахунки таких конструкцій.

Дані про авторів

S. J. Jgalli, Одеська державна академія будівництва та архітектури

post-graduate

V. O. Stojanov, Центральний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій ім. В.А. Кучеренко

post-graduate

Посилання

1. Стоянов В. В. Конструирование легких сборных гиперболических покрытий / В. В. Стоянов.
– Одесса, Укртехснаб, 2000. – 166 с.
Stoyanov V. V. Konstruirovanie legkih sbornyh giperbolicheskih pokrytiy / V. V. Stoyanov.
– Odessa, Ukrtehsnab, 2000. – 166 s.
2. Стоянов В. В. Современные строительные конструкции из металла, дерева и пластмасс /
В. В. Стоянов. – Одесса, ОГАСА, 2011. – 116 с.
Stoyanov V. V. Sovremennye stroitelnye konstruktsii iz metalla, dereva i plastmass /
V. V. Stoyanov. – Odessa, OGASA, 2011. – 116 s.
3. Стоянов В. В. Покриття типу гіперболічний параболоід зі збірних елементів / В. В. Стоянов,
Ш. Жгаллi, В. О. Стоянов // Современные строительные конструкции из металла и
древесины: сборник научных трудов. – Одесса, ОГАСА, 2016. – № 20. – С. 176 – 184.
Stoyanov V. V. Pokrittya tipu giperbolichniy paraboloid zi zbirnih elementiv / V. V. Stoyanov,
Sh. Zhgalli, V. O. Stoyanov // Sovremennye stroitelnye konstruktsii iz metalla i drevesiny: sbornik
nauchnyh trudov. – Odessa, OGASA, 2016. – № 20. – S. 176 – 184.
4. Стоянов В. В. Модифицированная древесина в зоне послойного армирования деревянных
конструкций / В. В. Стоянов // Современные строительные конструкции из металла и
древесины: сборник научных трудов. – Одесса, ОГАСА, 2004. – № 11. – С. 43 – 51.
Stoyanov V. V. Modifitsirovannaya drevesina v zone posloynogo armirovaniya derevyannyh
konstruktsiy / V. V. Stoyanov // Sovremennye stroitelnye konstruktsii iz metalla i drevesiny: sbornik
nauchnyh trudov. – Odessa, OGASA, 2004. – № 11 – S. 43– 51.
5. Стоянов В. В. Сборные клеефанерные гиперболические оболочки / В. В. Стоянов, Н. И. Узун. –
К., 1981. – 78 с.
Stoyanov V. V. Sbornye kleefanernye giperbolicheskie obolochki / V. V. Stoyanov, N. I. Uzun. –
K., 1981. – 78 s.
6. Stojanov V. V. Kontovone lepene huperbolice skrupiny / V. V. Stojanov // Zbornic zo IV
medzinarodeho sympozia «Drevo v stavebnych konstrukciach». – Bratislava, 1989. – Р.75 – 83.
7. Турковский С. Б. Купол аквапарка диаметром 90 м / С. Б. Турковский // Современные
строительные конструкции из металла и древесины: сборник научных трудов. – Одесса,
ОГАСА, 2008. – С. 83 – 88.
Turkovskiy S. B. Kupol akvaparka diametrom 90 m / S. B. Turkovskiy // Sovremennye stroitelnye
konstruktsii iz metalla i drevesiny: sbornik nauchnyh trudov. – Odessa, OGASA, 2008. – S. 83 – 88.
8. Flügge W. Stresses in Shells / W. Flügge // Springer Verlag. – Berlin, 1960. – №5. – Р. 275 – 256.
9. Ahmad S. Analysis of Thick and Thin Shell Structures by Curved Finite Elements / S. Ahmad,
B. M. Irons, O. C. Zienkiewicz // International Journal for Numerical Methods in Engineering. –
1970. – № 3, Vol. 2. – Р. 419 – 451.
10. Bushnell D. PANDA-2: program for minimum weight design of stiffened, composite, locally
buckled panels / D. Bushnell// Computers and Structures. – 1987. – № 25(4). – Р. 469 – 605.
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Stojanov V.V. Покриття типу гіперболічний параболоід зі збірних елементів / V.V. Stojanov, S.J. Jgalli, V.O. Stojanov // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 54-61. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.769.