Топологічна важливість ділянок структури технічної системи

Ключові слова: теорія графів, структура системи, структурна надійність

Анотація

У статті розглянено структуру резервованої технічної системи як граф, ребрами якого прийнято ділянки структури, а вершинами – вузли структури. Підкреслено, що основні завдання дослідження надійності полягають у встановленні і обґрунтуванні вимог по надійності до системи і її складових частин, у виборі принципових напрямів проектного забезпечення надійності на етапах створення системи. Зазначено, що структура технічної системи моделюється неорієнтованим графом. Підкреслено, що надійність структури мережі залежить від числа її резервованих та нерезервованих працездатних станів. Зі збільшенням останніх надійність структури збільшується і, відповідно, навпаки. Виявлено, що врахування ймовірності існування всіх працездатних станів дасть більш точну порівняльну оцінку надійності структури технічної системи. Для визначення числа циклічних зв’язних підграфів, що проходять через кожний елемент системи використовується алгоритм пошуку в глибину. Показано обчислення числа циклічних підграфів що проходять через дану ділянку. Визначено та проілюстровано  циклічні підграфи структури  технічної системи, що моделюють працездатні стани з резервом. Виявлено найважливіші ділянки для заданої системи за топологією‚ бо вони найбільш вразливі для структури. При виході останніх з ладу рівень працездатності структури буде значно меншим. І навпаки, з вилученням найменш важливих ділянок надійність структури знизиться в меншій мірі завдяки структурній надлишковості, що реалізована іншими ділянками. Приведено відносний розподіл зв’язних підграфів по ділянкам структури. Це представлення разом з поданням загального числа зв’язних підграфів передає участь  ділянок у зв’язності структури  технічної системи. Зазначено, що чим більшим є відносне число підграфів ділянки, тим важливішою є ділянка для зв’язності структури і навпаки. Показано топологічну важливість ділянок структури  технічної системи за обмежень, що дана структура є багатополюсником, тобто кожний вузол має бути зв’язаним  з кожним іншим вузлом структури.

Посилання

1. Swami M., Thulasiraman K. (1984). Graphs, networks and algorithms. Moscow: Mir
2. Novokhatny V.G., Yavorsky E.B.‚ Zaporozhets S.S. (1981). On the topological characteristics of the anal-ysis of the reliability of pipeline networks. Dep. VNIIIS‚ Reg. No. 2302. Moscow: VNIIIS
3. Reinschke K.,Ushakov I. (1987).Application of Graph Theory for Reliability Analysis. Berlin: Verlag Technik
4. Bobrov V.I. (2004). Reliability of technical sys-tems. Moscow: MGUP
5. Reliability and efficiency in technology: Hand-book, in 10 volumes / Ed. advice: B.C. Avduevsky and others; Ed. V.I. Patrushev, A.I. Rembeza. (1990). Mos-cow: Mechanical Engineering
6. Christofides N. (1978). Graph Theory. Algo-rithmic approach. – M.: Mir,
7. Kuznetsov N. Yu. (1989). On the assessment of the reliability influence of various elements on the reliabil-ity system as a whole.Cybernetics,5,110-119.
8. Nechiporenko V.I. (1968). Structural analysis and methods for constructing reliable systems. Moscow: Sov. radio
9. Ryabinin I.A. (2000). Reliability and safety of structurally complex systems. St. Petersburg: Polytechnic
10. Ryabinin I.A., Cherkesov G.N. (1981). Logical-probabilistic methods for studying the structurally reliabil-ity of complex systems. Moscow: Radio and communica-tion
11. Ryabinin I.A., Parfenov Yu. M. (1991). Determina-tion of the characteristics of the importance of a set of elements of the energy system in the study of its safety. News of the Academy of Sciences of the USSR. Energy and transport, 1, 44-57
12. Birnbraum Z. W. (1969). On the importance of different components in a multi-component system. Multi-variate Analyses. Academic Press, 2, 581-592
13. Ryabinin I. A. (1976). Reliability of Engineering Systems. Principles and Analysis. Moscow: Mir
14. Ryabinin I. A. (1994). A Suggestion of a New Measure of System Components Importance by Means of a Boolean Difference. Microelectronics and Reability, 34, 4, 603-613
15. Usenko V., Kodak O., Usenko I. (2020). Geo-metric reliability model of the five site redundant structure. Engineering Review, 40, 2, 10-15 http://doi.org/10.30765/er.40.2.02
16. Jin-Zhang Jia, Zhuang Li, Peng Jia, and Zhi-guo Yang (2020). Reliability Analysis of Common Cause Failure Multistate System Based on CUGF. Mathematical Problems in Engineering, 2020, 1-14 https://doi.org/10.1155/2020/4608124
17. Cheng-Fu Huang, Ding-Hsiang Huang, Yi-Kuei Lin (2020). Network Reliability Evaluation for a Distribut-ed Network with Edge Computing. Computers & Indus-trial Engineering, 147, 10649
https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106492
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Usenko Valerii Топологічна важливість ділянок структури технічної системи / Valerii Usenko, Oleg Vorontsov, Irina Usenko, Olga Kodak // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 1 (56). – С. 110-115. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2515.